Online23.06.2013

Het maken van een back-up is geen heisa meer!


het-maken-van-een-back-up-is-geen-heisa-.jpg
het-maken-van-een-back-up-is-geen-heisa-.jpg

Jaren geleden, het zal tegen het einde van de achter ons liggende eeuw zijn geweest, las ik in een gerenommeerd IT-vakblad een column van de toen dienstdoende hoofdredacteur. De precieze inhoud kan ik hier onmogelijk nog reproduceren, maar de globale strekking is mij altijd bij gebleven. Kort samengevat kwam het erop neer dat het maken van back-ups veel meer kostte dan dat het opleverde. Die stelling was terug te voeren op de ervaring van de auteur zelf (hij had nog nooit een crash van zijn harde schijf meegemaakt) én op zijn vermoeden dat leveranciers van back-uphard- en -software de neiging hadden de kans op calamiteiten veel hoger te doen voorkomen dan op basis van de beschikbare cijfers realistisch was.

Het was natuurlijk een enigszins provocerende stellingname, want ook in die tijd wist ieder weldenkend mens al dat het maken van back-ups geen onverstandige beslissing is. Toch had de man een punt, besefte ik. Als je constant omslachtig bezig bent je in te dekken tegen iets dat in jouw beleving relatief zelden gebeurt, dan komt vanzelf een keer de afweging: is het die moeite allemaal wel waard; moet ik het risico niet gewoon maar nemen. Het is het klassieke dilemma als het om beveiliging gaat: hoeveel sloten zet ik op mijn deur, hoeveel kettingen leg ik om mijn fiets, hoeveel meter verhogen we onze dijken…

Dat was echter tien, vijftien jaar geleden en er is wel het een en ander veranderd in die tussentijd. De wereld is in hoog tempo gedigitaliseerd en vooral ook een stuk mobieler geworden. Uit onderzoek in de VS blijkt bijvoorbeeld dat de hoeveelheid digitaal opgeslagen informatie per Amerikaans huishouden al richting de 1 Terabyte gaat. En van wat er uit iemands huis kan worden gestolen, zou de computer en alles wat daarop staat het meest worden gemist. Vroeger hoorde je als het om het belang van verloren gegane bezittingen ging in geval van bijvoorbeeld brand vooral het verlies van foto’s genoemd worden, maar ook die staan tegenwoordig grotendeels op de computer, tablet of andere digitale gegevensdrager. Een back-up maken is tegenwoordig dan ook belangrijker dan ooit. Toch bleek uit hetzelfde onderzoek dat 31% van de ondervraagden dat ook nu nog steeds niet doet.

En dat terwijl het tegenwoordig toch zo relatief gemakkelijk wordt gemaakt. Gerommel met CD’s en DVD’s, nog steeds erg populair maar omslachtig, is allang niet meer nodig. Back-up op een externe harde schijf is relatief goedkoop en handzaam geworden. De techniek is nu zo ver dat je voor nog geen 150 euro op een ‘doosje’ ter grootte van elf bij acht centimeter en nog geen 13 millimeter dik al met gemak 1 Terabyte kunt opslaan.

Deze gedachten kwamen allemaal bij mij boven toen ik de betreffende hoofdredacteur van weleer onlangs tegen het lijf liep bij de Nederlandse introductie van WD’s My Passport Ultra. Naast zijn smartphone legde hij ook nog een traditioneel opnameapparaat op tafel. “Nadat ik een keer heb meegemaakt dat tijdens een interview de batterij van mijn telefoon leeg raakte, draag ik altijd zorg voor een back-upopname“, vertrouwde hij me na afloop van de persconferentie toe. “En het interessante is, dat ik sinds die tijd ook back-ups van mijn pc ben gaan maken, grijnsde hij“. Verstandige jongen, die journalist!

Deze blogpost is geschreven door Truus Hoeve, marketing manager WD Benelux.