Online08.04.2013

Tabletgebruik door “ukkies” flink toegenomen


tabletgebruik-door-ukkies-flink-toegenom.jpg
tabletgebruik-door-ukkies-flink-toegenom.jpg

Vandaag werd in Amsterdam bij de start van de Media Ukkie Dagen 2013 het onderzoeksrapport “Iene Miene Media” gepresenteerd dat stichting Mijn Kind Online in opdracht van Mediawijzer.net heeft uitgevoerd. Het rapport geeft inzicht in het huidige mediagebruik van kinderen van 0 t/m 7 jaar.

Kinderen komen steeds jonger in aanraking met digitale media. Hoewel (voorlees-) boekjes nog steeds het populairst zijn, worden tablets, smartphones en laptops steeds meer gebruikt door jonge kinderen.

Het aantal tablets per gezin is fors toegenomen. Was in 2012 nog in één op de drie ondervraagde gezinnen een tablet aanwezig, in 2013 is dat al in twee op de drie ondervraagde gezinnen. In 97% van de ondervraagde gezinnen is minimaal één televisie aanwezig, waar gemiddeld per dag vergeleken met andere (nieuwe) media, het meeste tijd aan besteed wordt (40 minuten in de groep kinderen van 0-3 jaar, 50 minuten in de groep kinderen van 0-7 jaar). 

media-apparatuur.jpg
media-apparatuur.jpg

Kinderen maken vaak al kennis met een tablet voordat ze één jaar zijn, op 1-jarige leeftijd speelt een derde er regelmatig of vaak mee. Gemiddeld spelen kinderen van 0-3 jaar 15 minuten per dag met een tablet, 4 tot en met 7-jarigen 19 minuten. In de meeste ondervraagde gezinnen gebruiken moeders vaker dan vaders samen met hun kind digitale media.

2011mrt17-ka-1248-dide-en-denneth-met-ip.jpg
2011mrt17-ka-1248-dide-en-denneth-met-ip.jpg

Ouders zien vooral de positieve gevolgen van het gebruik van digitale media. Met name vaardigheden ontwikkelen en kennis opdoen zien ze als goed voor de ontwikkeling van hun kind. Van de vaders ziet 34% geen posietieve effecten, van de moeders is dit percentage 25%. 

positieve-gevolgen-mediagebruik.jpg
positieve-gevolgen-mediagebruik.jpg

Hoewel zowel vaders (40%) als moeders (46%) liever hebben dat hun kind met iets anders bezig is dan met digitale media, geeft een derde van de ondervraagde ouders aan dat ze digitale media inzetten als rustmoment voor henzelf of voor hun kind. Wanneer ze negatieve gevolgen moeten benoemen komt vooral de angst voor de risico’s (verkeerde personen, verkeerde beelden, verkeerde invloeden) naar voren. De vragen over het gebruik van digitale media in de opvoeding neemt toe naarmate de kinderen ouder worden.

negatieve-gevolgen-mediagebruik.jpg
negatieve-gevolgen-mediagebruik.jpg

“Ukkies” gebrukken digitale media nauwelijks voor communicatiedoeleinden. Anders dan bij tieners en volwassenen zitten ze vrijwel niet op sociale media, wordt er bijna geen gebruik gemaakt van SMS, whatsapp en wordt er weinig gechat of gebeld. Logisch, omdat voor de meeste van deze vaardigheden vereist is dat het kind kan lezen en schrijven. Heel jonge kinderen gebruiken digitale media vooral om filmpjes te kijken (19% van de kinderen tussen 0-1 jaar) en voor tekenspelletjes (16% van de kidneren tussen 0-1 jaar). De avontuurspelletjes nemen in populariteit toe naarmate de kinderen ouder worden.

spelletjes.jpg
spelletjes.jpg

Nog populairder zijn spelletjes waar kinderen iets van kunnen leren, hoewel ik me afvraag waar de grens tussen wel en niet educatief ligt..

educatief.jpg
educatief.jpg