Piratenpartij tegen het 'pornoverbod' van de EU

Vorig artikel Volgend artikel
Piratenpartij tegen het 'pornoverbod' van de EU

Deze dinsdag stemt het Europees Parlement over een ontwerpresolutie die alle pornografische werken in alle media moet verbieden. Met deze "alle media" wordt ook het internet bedoeld - inclusief foto's die men van zichzelf maakt en naar vrienden stuurt, en zelfs simpele SMS'jes.

De ontwerpresolutie draagt de naam "De uitbanning van genderstereotypen in de EU". Echter is deze naam misleidend te noemen volgens de Piratenpartij. Een vergelijkbare naamgeving is eerder gebruikt met onder andere het "Anti-namaak- handelsverdrag" (ACTA), welke verhult dat het eigenlijk gaat om de afbraak van fundamentele vrijheden.

Onderdeel van dit rapport is een oproep tot het afdwingen van een algeheel verbod op pornografie, over "de media". Zo is in punt 17 te lezen: "17. Verzoekt de EU en de lidstaten concrete invulling te geven aan zijn resolutie van 16 september 1997 over discriminatie van vrouwen in de reclame, waarin het oproept tot een verbod op alle vormen van pornografie in de media alsook op reclame voor sekstoerisme;"

Hoewel punt 17 geen expliciete definitie hanteert voor "de media", laat punt 14 zien dat het internet zeker is inbegrepen - en ook dat het Europees Parlement probeert de politieke verantwoordelijkheid voor deze beslissing af te schuiven. De handhaving van een algeheel verbod op alles dat enigzins pornografisch is wordt onder verantwoordelijkheid gesteld van internetproviders:

"14. Onderstreept dat in het kader van beleid voor het wegnemen van stereotypen in de media, maatregelen op digitaal gebied moet worden genomen; is in dit verband van mening dat op Europees niveau gecoördineerde acties op touw moeten worden gezet om een echte cultuur van gelijkheid op het internet te scheppen; verzoekt de Commissie om in samenwerking met de betrokken belanghebbenden een handvest op te stellen waarbij alle internetproviders zullen worden gevraagd zich aan te sluiten;"

De Piratenpartij spreekt zich uit tegen dit voorstel, en meent dat deze niet past in een democratische samenleving met fundamentele burgerrechten en -vrijheden. De partij roept op haar website burgers op om hun mening te geven bij Europarlementariërs.

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies