"Kroes moet Europarlement informeren over uitkomst WCIT 2012 conferentie"

Vorig artikel Volgend artikel
"Kroes moet Europarlement informeren over uitkomst WCIT 2012 conferentie"

Marietje Schaake, D66-Europarlementarier, wil dat Eurocommissaris Neelie Kroes (Digitale Agenda) het Europees Parlement zo snel mogelijk informeert over de uitkomst van de WCIT 2012 conferentie van de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU), afgelopen week in Dubai.

"Voorstellen om landen de formele bevoegdheid te geven over controle van het internet hebben het gelukkig niet gehaald. Maar er zijn duidelijk 2 visies over de toekomst van het internet die haaks op elkaar staan: openheid versus meer overheidscontrole. Samenwerking binnen de EU, maar ook met onze internationale partners, is essentieel om het open en vrije internet te behouden." Het tijdperk van wereldwijde internetpolitiek is nu echt begonnen.

Schaake heeft bij Kroes en bij het nieuwe Ierse EU-voorzitterschap aangedrongen op openheid. Gisteravond kondigden verschillende EU-lidstaten aan de nieuwe Internationale Telecommunicatieregels (ITRs) niet te zullen ondertekenen. Reden is dat een meerderheid van de landen een (niet-bindende) resolutie aannam om het internet onder de bevoegdheid van de ITU te brengen. Het zogenoemde 'multi-stakeholder model' waarin landen, bedrijven en belangengroepen op basis van consensus afspraken maken, zou daarmee worden verlaten.

Schaake: "Het lijkt erop dat alle EU-lidstaten in ieder geval één lijn trekken. Daar heeft het Europees Parlement vooraf ook om gevraagd. Internationale consensus ontbreekt nu. Maar welke gevolgen heeft deze patstelling voor Europese internetgebruikers en bedrijven, zowel in de EU maar ook daarbuiten? Daar ligt voor Commissaris Kroes een heldere taak. Digitale vrijheden zijn daarnaast een prioriteit in het Europese buitenlandbeleid. Dat wordt nu dus nog belangrijker."

WTO
Schaake wil ook dat de Europese Commissie onderzoekt of andere (wel bindende) vernieuwingen van de telecommunicatieregels (onder meer over spam en netwerkveiligheid) niet in strijd zijn met de bindende verplichtingen van landen als lid van de Wereld Handels Organisatie (WTO), in het bijzonder de GATS (de Algemene Overeenkomst over Handel in Diensten). Schaake: "Meer zeggenschap van landen over het internet zet de deur open voor digitaal protectionisme. Markttoegang voor investeringen en communicatieverbindingen vallen echter ook onder internationale handelsafspraken. Bovendien hebben de meeste landen zich ook verplicht om basisinternetdiensten niet te beperken." Schending van WTO-regels kan leiden tot boetes en tegenmaatregelen. 

2015
De nieuwe Internet Telecommunicatieregels worden naar verwachting op zijn vroegst in 2015 bindend, pas nadat ze door alle individuele landen zijn geratificeerd en omgezet in nationale wetgeving.

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies