Buma/Stemra: 'Legale online markt in Nederland loopt achter'

Vorig artikel Volgend artikel
Buma/Stemra: 'Legale online markt in Nederland loopt achter'

De muziekindustrie bevindt zich inmiddels op een kruispunt. Jarenlang hebben componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers hun inkomsten uit de verkoop van CD’s en DVD’s zien verdampen maar inmiddels is er door tal van nieuwe business modellen en platforms (ondermeer iTunes, Ziggo Muziek, Spotify en YouTube) een afvlakking van die daling te zien.

Maar de legale online markt in Nederland blijft echter sterk achterlopen bij andere Europese landen omdat Nederland (en ook Bulgarije) het enige Europese land is waar auteurs niet door de overheid door regelgeving beschermd worden. In Nederland maakt de legale online muziekmarkt zo’n 14% uit van de totale Nederlandse muziekmarkt. In Zweden is dit 44% van de totale lokale markt en in Amerika zelfs 51%.

Bestuursvoorzitter Leo de Wit van Buma/Stemra heeft daarom een brandbrief (hele brief is na de lees meer te lezen) geschreven gericht aan minister-president M. Rutte. Daarin doet de Wit een dringend verzoek om tijdens de onderhandelingen voor een regeerakkoord aandacht te besteden aan de benarde positie van muziekauteurs in Nederland en de kansen die er nu liggen. "De markt die nu voorzichtig tekenen van herstel begint te tonen moet nu een impuls krijgen vanuit de politiek anders gaan we de aansluiting met Europa definitief verliezen."

De hele brief gericht aan minister-president M. Rutte: 

Excellentie,

Via deze brief doe ik een dringende oproep aan u om tijdens het formatieproces aandacht te besteden aan de belangen van de componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers in Nederland.

De muziekindustrie bevindt zich op een kruispunt. Na jaren van grote daling in de inkomsten zorgen nieuwe business modellen voor een afvlakking hiervan. Het is nu aan de politiek om haar verantwoordelijkheid te nemen en uitvoering te geven aan één van haar kerntaken, namelijk, het beschermen van - intellectuele - eigendommen. Alleen op deze manier krijgt deze markt een serieuze kans, net als dat al het geval is in de ons omringende landen. Als er nu niets gebeurt dan is het mijn stellige overtuiging dat we de aansluiting met de rest van Europa definitief gaan verliezen.

De componisten, tekstschrijvers en uitgevers hebben hun inkomsten uit de verkoop van cd’s en dvd’s in de afgelopen 10 jaar zien verdampen. Door  nieuwe technologische ontwikkelingen werd het  mogelijk om zeer gemakkelijk hun werk te kopiëren. Anders dan het beeld dat vaak geschetst wordt over auteurs zijn dit op een enkele uitzondering na absoluut geen grootverdieners. Integendeel!  En ondertussen verdienen de illegale aanbieders van hun werk daar heel veel geld mee. Zonder dat hier in Nederland belasting over betaald wordt.

Het is voor Buma/Stemra als belangenbehartiger goed om te zien dat de legale online markt zich de afgelopen jaren in rap tempo heeft ontwikkeld. Hier heeft Buma/Stemra ook hard aan meegewerkt. Momenteel heeft Buma/Stemra licenties met zo’n 60 online aanbieders van muziek. Grote bekende namen zijn iTunes, Ziggo Muziek, Spotify en YouTube.

Deze partijen dragen een afgesproken percentage van hun omzet af aan de makers van de muziek waar zij hun geld mee verdienen. 

Ook in de marktcijfers is deze ontwikkeling terug te zien. Voor het eerst lijkt in 2015 de omzetdaling door teruglopende verkopen van cd’s en dvd’s gecompenseerd te worden door de stijging in de verkoop van muziek op het internet. Gesteld kan worden dat we op een kruispunt staan. 

De politiek heeft in het verleden de muziekindustrie vaak verweten niet genoeg in te spelen op de veranderende tijden. Meer aanbod van legaal materiaal is vaak als oplossing genoemd voor het probleem van het illegaal downloaden. Momenteel is er meer dan genoeg legaal aanbod van muziek. En toch blijft het illegaal downloaden van muziek ongekend populair.

De nieuwe legale aanbieders kunnen op lange termijn alleen overleven als er een heel duidelijk verschil is tussen de legale en de illegale markt. Tegen gratis zullen zij nooit serieus kunnen concurreren. Het is nu aan de politiek om de norm te stellen. 

En hier wijkt onze situatie wezenlijk af van de situatie in andere landen. Nederland is samen met Bulgarije het enige land in Europa waar de overheid niets onderneemt om de muziekauteurs en uitgevers te beschermen. Als gevolg daarvan maakt in Nederland de omzet van de legale online markt met slechts 14% het kleinste gedeelte uit van de totale muziekmarkt. In Zweden is dit 44% en in de USA zelfs 51%. Dit zijn landen waar de overheid wel inspanningen verricht om de rechten van auteurs te beschermen.

Daarom wil ik via deze brief een klemmend beroep op u doen om bij de formatie van een nieuw kabinet aandacht te besteden aan deze economisch zeer belangrijke groep die tot nu toe nog niet op de steun van politiek Den Haag heeft kunnen rekenen. Zorg ervoor dat hun rechten beschermd worden en dat de legale initiatieven een eerlijke kans krijgen.

Hoogachtend,

Mr. L.A.J.M. de Wit
Bestuursvoorzitter Buma/Stemra a.i.

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies