Online04.08.2012

Online informatiebronnen belangrijk voor standpunt Kamerleden [Infographic]


online-informatiebronnen-belangrijk-voor.jpg
online-informatiebronnen-belangrijk-voor.jpg

Online informatiebronnen zijn in toenemende mate een bepalende factor voor de standpuntbepaling van Tweede Kamerleden, zo blijkt uit een recent onderzoek van Fleishman-Hillard. De belangrijkste conclusie is: negen van de tien Kamerleden zeggen dagelijks gebruik te maken van zoekmachines als Google om informatie in te winnen.

Ook winnen de dames en heren in Den Haag het van Brussel als het gaat om volksvertegenwoordigers aanwezig op Twitter. 79% van alle Tweede Kamerleden heeft een account op Twitter tegenover 39% van alle Europarlementariërs.

Nederland maakt zijn naam als digitaal gidsland hiermee zeker waar: “In de Europese, maar vooral ook de Nederlandse politiek is de online wereld in toenemende mate de ‘place to be’ als het gaat om deelname aan het maatschappelijk debat,” aldus Jacques Bettelheim, Director Public Affairs bij Fleishman-Hillard. “Het is dan ook belangrijk om goed op het internet vertegenwoordigd te zijn en deel te nemen aan het online debat.

Volgens Bettelheim laat het onderzoek verder ook zien dat online communicatie een steeds grotere rol gaat spelen bij de meningsvorming van politici: “Het is opmerkelijk hoe groot het vertrouwen is in online bronnen onder Kamerleden. Met name Twitter wordt gezien als een betrouwbare bron van informatie. Meer dan de helft van de volksvertegenwoordigers geeft aan de websites van kranten te gebruiken als bron van informatie. Al zegt bijna 90 procent nog steeds dagelijks de papieren krant te lezen.”

De belangrijkste resultaten zijn:
1. Nederlandse Kamerleden twitteren procentueel twee keer zoveel als Europarlementariërs: 79% vs. 39%

2. 9 van de 10 Kamerleden maken dagelijks gebruik van Google

3. 87,1% van de Kamerleden hecht bij meningsvorming belang aan een eenvoudige weergave van informatie (bijvoorbeeld een samenvatting van standpunten)

4. 93,6% van de Kamerleden zegt persoonlijk contact met belanghebbenden belangrijk te vinden bij meningsvorming

5. Wetenschappelijk onderzoek wordt met 87,1% als de meest betrouwbare informatiebron gezien

Hieronder nog een infographic: ‘Hoe komt een politicus tot een standpunt?’

infographic-hoe-komt-politicus-tot-stand.jpg
infographic-hoe-komt-politicus-tot-stand.jpg