D66: VN-resolutie bevestigt mensenrechten online

Vorig artikel Volgend artikel
D66: VN-resolutie bevestigt mensenrechten online

Afgelopen week verwelkomde D66-Europarlementariër Marietje Schaake de resolutie die de Mensenrechten Raad van de VN aannam waarin het belang van bescherming van mensenrechten online werd bevestigd. Volgens Schaake spelen internet en technologie een steeds grotere rol in de levens van mensen wereldwijd. Mensenrechten moeten volgens haar online op gelijke wijze als offline worden gerespecteerd en beschermd. Dit zou een belangrijke stap moeten zijn in het integreren van digitale vrijheden in de internationale rechtsorde. Volgens haar moeten mensen uitkijken dat deze verklaring geen lippendienst wordt aangezien sommige landen die de resolutie initieerden zich niet aan de afgesproken principes houden.

De wereldwijde en open natuur van het internet is de voorwaarde en stuwende kracht voor de snelle ontwikkeling van het internet geweest. Het internet wordt bestuurd door een multi-stakeholder-model waarbij alle belanghebbenden een plek aan de tafel hebben. Een nieuwe periode van internetpolitiek is afgetrapt door coalities van overheden en bedrijven die gezamenlijk inflexibele en beperkende regulering van het internet willen introduceren. De voorstellen zouden overheidsbemoeienis vergroten en mogelijk een VN-orgaan voor internetbestuur oprichten. Dit kan leiden tot de balkanisering van het internet en de digitale vrijheden van burgers beknotten. 'We moeten samenwerken om het internet open te houden.' aldus de D66-er.

Het Europees Parlement heeft Schaake aangesteld als Rapporteur van een rapport over een 'Digitale Vrijheden-strategie in het EU buitenlandbeleid' dat in het najaar door het parlement wordt behandeld.

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies