"Internet in 2016 vier keer zo groot"

Vorig artikel Volgend artikel

De Jaarlijkse Cisco VNI Forecast verwacht dat het aantal verbonden apparaten in 2016 bijna 19 miljard zal bedragen, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2011.

De Forecast  geeft de groei en de trends aan van het wereldwijde IP-verkeer. Op basis hiervan doet Cisco onderbouwde voorspellingen over het netwerkgebruik in de komende jaren. De nieuwe Forecast beslaat de periode 2011-2016 en heeft betrekking op de ontwikkeling van het IP-verkeer op openbare en privénetwerken. Dit omvat internet, managed IP en mobiel verkeer, gegenereerd door consumenten en zakelijke gebruikers. Dit jaar is er een aanvullende studie verricht. De Cisco VNI Service Adoption Forecast. Deze geeft de verwachte groeicijfers voor wereldwijde en regionale internetaansluitingen, mobiele consumententelefoons en zakelijke diensten.

In 2016 zal het wereldwijde IP-verkeer 1,3 zettabyte bedragen, ofwel 1,3 miljard terabyte. De verwachte toename van het wereldwijde IP-verkeer alleen al tussen 2015 en 2016 is meer dan 330 exabyte (330 miljoen terabyte), wat bijna gelijk is aan de totale hoeveelheid wereldwijd IP-verkeer die in 2011 gegenereerd werd (369 exabyte).

"Internet in 2016 vier keer zo groot"

Deze enorme verkeersgroei en servicepenetratie worden veroorzaakt door diverse factoren, waaronder: 

1. Meer apparaten. De populariteit van tablets, mobiele telefoons en andere 'slimme' apparaten en toegenomen machine-naar-machine (m2m) communicatie vergroten de vraag naar connectiviteit. In 2016 zullen er volgens de Forecast bijna 18,9 miljard netwerkverbindingen zijn - ongeveer 2,5 verbinding per aardbewoner - vergeleken met 10,3 miljard in 2011.

2. Meer internetgebruikers. In 2016 zullen er naar verwachting 3,4 miljard internetgebruikers zijn, ongeveer 45% van de dan verwachte wereldbevolking volgens de Verenigde Naties.

3. Snellere breedbandverbindingen. De gemiddelde snelheid van een breedbandverbinding zal naar verwachting met een factor vier groeien, van 9 Mbps in 2011 tot 34 Mbps in 2016. 

4. Meer video. In 2016 zal er elke seconde 1,2 miljoen videominuten over internet reizen - het equivalent van 833 dagen film (ruim twee jaar).

5. Groei WiFi. In 2016 zal naar verwachting meer dan de helft van het wereldwijde internetverkeer van WiFi-connecties afkomstig zijn.

Michel Schaalje, technisch directeur Cisco Nederland: "Tijden zijn zichtbaar aan het veranderen en dat is goed terug te zien aan de uitkomsten van het VNI-onderzoek, die aangeven dat er in 2016 72 miljoen huishoudens zijn die per maand meer dan 200 gigabyte aan data genereren, en dat er tegen die tijd 19 miljard genetwerkte apparaten zijn. Het netwerk is belangrijker dan ooit, omdat steeds meer en meer mensen erop vertrouwen in hun dagelijkse leven en in het zaken doen."

Totaal wereldwijd IP-verkeer in bytes

- Het wereldwijde IP-verkeer bedraagt in 2016 naar verwachting 1,3 zettabyte per jaar of 110 exabyte per maand. Dit is bijna een verviervoudiging van de ongeveer 31 exabyte per maand in 2011. 

- Het gemiddelde wereldwijde IP-verkeer zal in 2016 150 petabyte (150.000 terabyte) per uur bedragen, het equivalent van 278 miljoen mensen die gelijktijdig een HD-film streamen (met een gemiddelde stream-snelheid van 1,2 Mbps).

Belangrijkste groeimotor: consumentenvideo

- Wereldwijd zullen in 2016 1,5 miljard mensen gebruikmaken van internetvideo. In 2011 waren dat er nog 792 miljoen.

Groei apparatuur wereldwijd

- In 2016 zullen er volgens de VNI Forecast bijna 18,9 miljard netwerkverbindingen zijn, bijna 2,5 voor elke persoon op aarde.

- In 2011 genereerden pc's 94% van al het internetverkeer van consumenten; dit aandeel zal in 2016 terugvallen tot 81%. Dit is een direct gevolg van de komst van nieuwe apparatuur zoals tablets en smartphones en illustreert hoe de manier waarop consumenten en zakelijke gebruikers het internet benaderen en gebruiken verandert.

- In 2016 loopt ruim 6% van het wereldwijde internetverkeer van consumenten via tv's (in 2011 was dat nog 4%) en 18% van het videoverkeer over internet (7% in 2011). Dit maakt duidelijk dat veel consumenten tv's met een internetverbinding (web-tv's) als een interessante optie beschouwen.

IPv6: apparatuur en verbindingen

- In 2016 zullen er wereldwijd 8 miljard vaste en mobiele apparaten zijn die IPv6 kunnen gebruiken. In 2011 was dit nog 1 miljard.

- Wereldwijd zal in 2016 40% van alle vaste en mobiele netwerkapparatuur met IPv6 overweg kunnen (2011: 10%).

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies