Digitale trends: Back to the middle ages [deel 1]

Vorig artikel Volgend artikel
Digitale trends: Back to the middle ages [deel 1]

In de komende blogposts staan de digitale trends zoals ik die zie, in 2004 formuleerde en sindsdien ge-monitored en geobserveerd heb.

Organisaties bestaan in feite omdat ze goedkoper dan de markt samenwerking organiseren. Dit eenvoudige gegeven ligt onder vrijwel alle analyses van de impact van Internet: Internet verlaagt de externe markttransactiekosten. Interne coördinatiekosten van de organisatie moeten dus naar beneden op straffe van verdampen van de organisatie. Dat dat proces in volle gang is getuigen de vele kostenbesparingsprogramma's en reorganisaties bij (grote) ondernemingen. Die zullen ook niet meer ophouden, voorspel ik je en uiteindelijk zullen de meeste corporates hele andere organisatieatie vormen krijgen, gebaseerd op P2P crowdsouring en zelfsturing. Hier trend 1 van 6.

Trend 1: back to the middle ages

Doordat met het Internet plaats en tijd, en in hoge mate ook kosten, als belangrijke factoren in het proces van informatieoverdracht min of meer wegvallen, ontstaan allerlei parallellen met middeleeuwse structuren, organisaties en werkwijzen. Sterker, het trekken van deze parallellen biedt voor het bedrijfsleven, onderwijs maar ook bijvoorbeeld beleidsmakers, mogelijkheden sneller en grondiger nieuwe ontwikkelingen te begrijpen en als belangrijk of niet belangrijk te kwalificeren in de eigen beleidskeuzes.

De kleine gemeenschap van de middeleeuwen, waar iedereen alles van iedereen wist (perfect recall) en geruchten gingen als een 'lopend vuurtje', maakt plaats voor grote databases waardoor we misschien nòg wel meer van elkaar weten. Webcams en Google als moderne verschijningsvormen van de 'alomtegenwoordigheid' en 'alwetendheid', die vroeger kerk en religie werden toegedicht.

Via e-mail is tijd en afstand uitgeschakeld, zelfs een anonieme hacker ergens in Duitsland of de Filippijnen is in no time opgespoord, de wereld als global village, shifts in control. Ebay als stapelplaats en goederen-goederen ruil! De pest is terug. In het Internettijdperk gaan virussen met dezelfde verwoestende snelheid rond waarbij ook virusscanners alleen kunnen volgen en niet voorkomen. Bezittingen kunnen ook door auteursrecht en justitie niet meer worden beschermd tegen grensoverschrijdende kapers en roversbenden. Stadsmuren keren terug als firewalls. Ook de schandpaal verschijnt op Internet: justitie en burgers publiceren foto's van 'verdachten' en zwarte lijsten van bijvoorbeeld minder veilige luchtvaartmaatschappijen en wanbetalers zijn inmiddels gesignaleerd. Woon jij trouwens ook in een versterkte burcht met eigen lansknechten op uw voorplein, the gated community met eigen veiligheidsdienst?

We voorspellen een toenemend aantal kruistochten, een grote toekomst voor de leenheer, de franchisenemer en, helaas, een sterk gilde van roofridders. Internet zal het respect voor het ambacht herstellen. omdat de klant een keus heeft moet je als leverancier gewoon weer goed worden in je vak. Oude gildenstructuren zullen daardoor weer herleven. Alleen heet het anders (incrowd, virtual community, closed user group, gecertificeerd RC, RI, RA, MBA, Rotary, etcetera).

Net als in de gilden leiden meester-professionals leerling-professionals op en vestigen zich, ondanks alles, gewoon fysiek bij elkaar in de buurt. Het bedrijfsleven neemt in toenemende mate de regie in het onderwijs over en de 'bakkerstraat' komt terug in de vorm van regiogebonden economische activiteit (Silicon Valley). We beleven een revival van het mecenaat als gevolg van een zich terugtrekkende overheid.

Nog een dan. Zoals aan het eind van de Middeleeuwen de opkomende burgerij de tot dan regerende adel aan de kant schoof als regerende klasse (denk bijvoorbeeld aan de familie de Medici), zo is het wachten erop dat de burgerij de politieke klasse opnieuw inhaalt, of zelfs overvleugelt via politieke initiatieven, via opkomst van het directe referendum, of via de gekozen burgemeester. Achter deze trend ligt trouwens nog een trend, namelijk dat met de versnelling in de communicatie 'storytelling' een opleving beleeft. De expert als minstreel.
Vind je dit spannend?

Lees verder.

Frans van der Reep

Frans van der Reep is een visionary practitioner, inspirational counceler, media futurist en "triple thinker". Hij is verbonden aan Hogeschool Inholland...

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies