Cisco: IT zegt al ja tegen BYOD

Vorig artikel Volgend artikel

Uit een onderzoek van Cisco blijkt dat IT-afdelingen het Bring Your Own Device (BYOD) concept inmiddels als een gegeven accepteren of zelfs omarmen. De studie maakt ook duidelijk dat wanneer werknemers wordt toegestaan hun persoonlijke mobiele apparaten binnen het zakelijke netwerk te gebruiken, dit leidt tot zowel kwantificeerbare voordelen als ook nieuwe beheeruitdagingen.

De meeste organisaties gaan BYOD in de onderneming nu ondersteunen. Maar liefst 95% van de respondenten geeft aan dat hun organisaties werknemers in meer of mindere mate toestaan hun eigen mobiele apparaten op de werkvloer te gebruiken. Verder komt naar voren dat in 2014 een kenniswerker gemiddeld 3,3 'connected devices' zal bezitten, vergeleken met 2,8 dit jaar.

Voor IT-managers betekent dit enerzijds toenemende security- en ondersteuningslasten, anderzijds biedt deze BYOD-trend kansen voor belangrijke kostenbesparingen en productiviteitsvoordelen.

Cisco: IT zegt al ja tegen BYOD

Belangrijker nog is dat uit de studie naar voren komt dat BYOD vooral een toegang vormt naar grotere zakelijke successen. Driekwart (76%) van de IT-beslissers beschouwt BYOD als enigszins tot zeer positief voor hun organisaties, maar ziet tegelijkertijd ook belangrijke IT-uitdagingen op het gebied van beveiliging en beheer. Deze resultaten tonen aan de BYOD geen voorbijgaand verschijnsel is, en IT-managers zien in dat een meer holistische benadering vereist is - een die schaalbaar is en oplossingen biedt voor mobiliteit, beveiliging, virtualisatie en netwerkbeleid ('wie mag wat?') en die tegelijkertijd de beheerkosten in de hand houdt.

"Nu het aantal naar het werk meegebrachte apparaten toeneemt, hebben organisaties dringend een veelomvattende mobiliteitsstrategie nodig. Door gebruik te maken van het intelligente netwerk, kunnen bedrijven hun werknemers de voordelen bieden van overal werken en wanneer zij maar willen. Anders gezegd: dat maakt "Work Your Way" nu ook echt mogelijk," aldus Erik Swart, verantwoordelijk voor Collaboration bij Cisco Nederland.

cisco-infographic-small

De belangrijkste bevindingen zijn:

Meer en meer IT- en businessmanagers zeggen ja tegen BYOD:

95% van de organisaties staat werknemers toe hun eigen mobiele apparaat op de werkplek te gebruiken.

-  84% van de ondervraagden staat niet alleen mobiele apparatuur toe, maar geeft ook enige vorm van ondersteuning voor deze apparaten.

- 36% van de ondervraagde ondernemingen biedt volledige ondersteuning van de mobiele apparatuur van medewerkers. Anders gezegd, zij ondersteunen elk apparaat (smartphone, tablet, laptop, etc.) dat door werknemers wordt meegebracht.

Mobiliteit en gebruik mobiele apparatuur nemen toe: 78% van de Amerikaanse kantoormedewerkers gebruikt een mobiel apparaat voor het werk en 65% heeft mobiele connectiviteit nodig om überhaupt te kunnen werken. In 2014 zal de gemiddelde werknemer met 3,3 verschillende apparaten werken, tegenover gemiddeld 2,8 in 2012.

- Gemiddeld zullen mobiliteitsinitiatieven in 2014 20% van de IT-budgetten opslokken, tegenover 17% in 2012.

De meeste IT-managers beschouwen de BYOD-trend als 'enigszins' tot 'extreem' positief voor hun onderneming.

- Respondenten noemden als belangrijkste voordelen van BYOD grotere arbeidsproductiviteit (meer mogelijkheden om samen te werken) en meer plezier in het werk.

Medewerkers willen op hun eigen manier werken: personeel omarmt BYOD omdat zij daarmee beter hun werk kunnen inrichten:

- 40% van de respondenten noemde 'apparaatkeuze' voor hun werknemers als belangrijkste BYOD-argument: de mogelijkheid om hun favoriete device overal te kunnen gebruiken voor werkdoeleinden.

- Tweede prioriteit van werknemers is de wens om persoonlijke activiteiten op de werkvloer te ontplooien en werkactiviteiten in de vrije tijd.

- Personeel wil ook eigen applicaties naar het werk meenemen: 69% van de respondenten zegt dat het gebruik van sociale netwerken, cloudgebaseerde e-mail en instant messaging nu enigszins tot veel belangrijker zijn dan twee jaar geleden.

- Werknemers zijn bereid te investeren om hun werkervaring te verbeteren. Volgens Cisco IBSG betaalt een typische Cisco-werknemer die ervoor kiest zijn of haar eigen mobiele apparatuur op het werk te gebruiken, gemiddeld 600 dollar om dit mogelijk te maken.

Voordelen van BYOD: De voordelen van BYOD variëren afhankelijk van de positie en vereisten van de werknemer. Cisco IBSG schat dat de jaarlijkse voordelen die voortvloeien uit BYOD uiteenlopen van 300 tot 1300 dollar per werknemer.

De andere kant van BYOD: beveiliging en IT-ondersteuning

Beveiliging en ondersteuning zijn de grootste aandachtspunten: de ondervraagden noemden beveiliging/privacy en technische ondersteuning van de uiteenlopende mobiele apparaten als de belangrijkste uitdagingen van BYOD.

Steeds meer nieuwe modellen vereisen nieuw beleid om de kosten in de hand te houden: Volgens berekeningen van Cisco IBSG is slechts 14% van de BYOD-kosten hardwaregerelateerd. Dit onderstreept het belang van adequate governance- en supportmodellen om deze kosten te kunnen blijven controleren.

Desktopvirtualisatie steeds populairder

Bedrijven zien de voordelen van desktopvirtualisatie duidelijk in. 98% van de ondervraagden kent de term desktopvirtualisatie, 68% is het er mee eens dat een meerderheid van de kenniswerkers binnen de organisatie met gevirtualiseerde desktops kan werken, terwijl 50% aangeeft bezig te zijn met het implementeren van een strategie voor desktopvirtualisatie.

Desktopvirtualisatie biedt drie belangrijke voordelen: 1) zakelijke continuïteit omdat werknemers vanaf meerdere locaties en apparaten software kunnen benaderen en dus niet meer gehinderd worden door een falende server, 2) grotere productiviteit en 3) IT-kosten.

Databescherming is het grootste punt van zorg: garanderen dat alleen de juiste mensen toegang hebben tot gevoelige bedrijfs- en klanteninformatie is topprioriteit.

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies