Hoe intensief zet je Sociale Media in als je opereert in de B2B markt?

Vorig artikel Volgend artikel
Hoe intensief zet je Sociale Media in als je opereert in de B2B markt?

Hoe intensief zet je Sociale Media in als je opereert in de B2B markt? En zet je het überhaupt in?

Een innovatief imago is niet alleen gebaseerd op productontwikkeling. De veronderstelling is dat de middelen die voor marketing en communicatie worden ingezet er eveneens aan bijdragen.

Op het online marketingvlak zijn er tal van deze middelen bijgekomen. Om nu na te gaan welke ingezet kunnen worden om het imago te versterken is er een marktonderzoek gehouden.

Uit een eigen marktonderzoek naar het Online Mediagebruik onder B2B klanten blijkt dat een organisatie enorm veel waarde kan halen uit het innovatief bezig zijn op communicatievlak. De inzet van Social Media is gewenst bij de zakelijke doelgroep. Onderstaand een situatieschets waarin met doelgroep X en organisatie Y de bevindingen uit het marktonderzoek worden toegelicht.

Door participatie in Social Media kan doelgroep X zich aan organisatie Y koppelen. Daarnaast vindt doelgroep X het belangrijk dat de organisatie online participeert. Door hierop in te spelen genereert organisatie Y meer aandacht voor de business.

Grofweg kondigt de inzet van Social Media voor organisatie Y drie opties af:
- Geen inzet Social Media in tijdsperiode x.
- Ondersteunende rol Social Media in tijdsperiode x.
- Sociale Media wordt leading in het communicatiebeleid van tijdsperiode x.

Als organisatie Y doorgaat met het voeren van het huidige beleid en communicatie vooral via traditionele kanalen laat lopen en zich niet openstelt voor web 2.0 mogelijkheden heeft dit grote invloed. Dat blijkt wel uit de resultaten van het onderzoek:
- 80% van de doelgroep vindt dat de inzet van online communicatiemiddelen het innovatieve karakter van een organisatie kan beïnvloeden.
- De helft van de doelgroep waardeert een organisatie meer als zij actief is in online media.
- De helft van de doelgroep beoordeelt een organisatie die ook online actief is – in het algemeen – positiever.
- 89% van de doelgroep verwacht in de toekomst online meer tijd te spenderen aan zakelijke activiteiten.

Deze resultaten gelden grofweg voor alle bedrijven in een B2B omgeving. Er dienen vervolgens kaders opgesteld te worden voor een Sociale Media inzet. Onderstaand een aantal uitgangspunten op een rij, welke nuttig zijn en kaders bieden voor iedere marketeer werkzaam in een organisatie als Y.

- Social Media maakt deel uit van geïntegreerde communicatie en draagt bij aan het behalen van de doelstellingen naast de huidige communicatie activiteiten.
- De inzet van Social Media moet bijdragen aan een opener en toegankelijker organisatie Y met meer communicatie en interactie met de markt, meer aandacht voor de business en doelgroep X.
- De communicatiestrategie voor het inzetten van Social Media is gericht op informering en dialogisering.
- De traditionele media en Social Media zullen elkaar complementeren en versterken.
- Met de inzet van Social ligt de focus op het aangaan van een wederzijdse confrontatie met doelgroep X en niet op de media zelf.
- Organisatie Y heeft een community en die breng je naar Social Networks.
- De inzet van Social Networks wordt bepaald door de bedrijfscriteria en de klantbehoefte.
- Wat je doet is wat uiteindelijk het verschil maakt en niet wat je zegt.
- Communiceer authentiek en transparant.
- Organisatie Y ziet een nieuw platform als een kans, die uitgeprobeerd dient te worden.
- Organisatie Y plugt in alle relevante sociale netwerken die aan de bedrijfscriteria en klantbehoefte voldoen, al is het maar om een eerste aanwezigheid.
- De integratie op toekomstige Social Media zijn een continu en routinematig proces.
- Webcare van Social Media ontstaat vanuit het proces door proactief bezig te zijn met een activiteit.
- De doelstellingen worden periodiek geëvalueerd en zonnodig aangepast. Een flexibele houding speelt een grote rol bij het succes van de inzet van Social Media.

Met dit artikel wil ik B2B marketeers inspireren en een handvat geven voor toepassing in hun organisatie. Doe er (hopelijk) je voordeel mee!

Sanne Cramer

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies