Nederlanders willen aanpak geweld tegen hulpverleners

Vorig artikel Volgend artikel
Nederlanders willen aanpak geweld tegen hulpverleners

Naar aanleiding van de laatste SIRE campagne heeft Nederland massaal haar stem laten horen tegen geweld tegen hulpverleners. Via de website handenaf.nl ondertekenden ruim 93.000 mensen de petitie en zijn ruim 8.000 reacties en aanbevelingen achtergelaten. SIRE bundelde de reacties en overhandigde deze in de vorm van een witboek aan demissionair minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, hoofdverantwoordelijk voor het programma Veilige Publieke Taak. Naast een flinke hoeveelheid steunbetuigingen aan het adres van de hulpverleners, blijkt dat veel Nederlanders het geweld tegen hulpverleners zat zijn. Uit de vele reacties blijkt woede, frustratie en onbegrip over het feit dat daders in de beleving van de publieke opinie zo makkelijk wegkomen met wat ze hulpverleners aan doen. Deels betreft dit een roep om strenger te straffen, deels om slimmer te straffen.

Daarnaast denkt Nederland dat er een preventieve werking uitgaat van betere voorlichting over wat voor werk hulpverleners verzetten, welke rol je als omstander kunt of zelfs moet vervullen, en dat hulpbehoevenden aan hun lot overlaten of hulpverleners belemmeren strafbaar is.

Tenslotte vinden Nederlanders dat hulpverleners rugdekking moeten krijgen en zich gesteund moeten voelen. Enerzijds doordat de overheid haar verantwoordelijkheid als werkgever neemt en de gevolgen voor slachtoffers (van b.v. PTSS als beroepsziekte) erkend en onderkend. En anderzijds doordat we als burgers onze verantwoordelijkheid nemen door hulpverleners de ruimte te geven of bij te staan als de situatie daar om vraagt en door respect op te brengen voor het feit dat hulpverleners de fundering vormen van een veilige, gezonde en rechtvaardige samenleving.

Succesvolle campagne: De SIRE-campagne 'Handen af van onze hulpverleners' startte op 27 december j.l., net voor Oud en Nieuw. Uit onderzoek dat onderzoeksbureau Trendbox in opdracht van SIRE heeft uitgevoerd, blijkt dat 9 van de 10 Nederlanders de campagne 'Handen af van onze hulpverleners' hebben gezien of gehoord. De meerderheid is ervan overtuigd dat de campagne een hart onder de riem steekt van hulpverleners en meer bewustwording creëert. Zes op de tien Nederlanders geeft zelfs aan meer respect te hebben gekregen voor hulpverleners na het zien van de campagne. Daarnaast had de campagne een enorm mediabereik. Nooit eerder is een SIRE campagne afgetrapt met zoveel aandacht in de nieuwsprogramma's op radio en televisie en met zoveel mediaruimte die door media-exploitanten gratis te beschikking werd gesteld. Dat de campagne iets los heeft gemaakt, blijkt uit de massale reacties.

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies