Online03.02.2012

Organiseer in 7 seconden…


organiseer-in-7-seconden.jpg
organiseer-in-7-seconden.jpg

Met de kerst is je toilet verstopt. Wat nu? Op zo’n moment heb je geen 7 seconden nodig om na te denken wie je moet bellen. Dat weet je vrijwel direct. Dat komt vanwege die tacit knowledge in je hoofd. En yesss, het lukt je die wc gerepareerd te krijgen. Is dat in je bedrijf ook zo? Is daar ook altijd duidelijk wie een klus het béste kan klaren? Weet je elkaar te vinden? En dat ook in zeven seconden?

Functioneert een onderneming als een gezond sociaal systeem, dan heb je als individuele werknemer een beeld van jouw eigen bijdrage en die van jouw collega’s aan het geheel. En dan weet je elkaar in korte tijd te vinden. Distributed teamworking heet dat. Of self- assembled teaming. In werkelijkheid ontbreekt het daar in veel organisaties aan en hebben we juist allemaal motivatie verslindende agendaproblemen. We jagen elkaar als een frietje door de frietsnijder heen en nodigen elkaar uit om ook een frietje te worden, dit ten koste van de werkvreugde. Jaap Peeters noemt dat de ‘intensieve menshouderij’ wat ik een prachtige omschrijving vind van de situatie. Wist je dat ongeveer de helft van de enorme aantallen ZZP’ers nu bestaat uit corporate refugees. Die weigeren frietje te zijn.

Willen mensen fragmentatie omdat de eigen vierkante centimeter, de ‘silo’, voor hen een gevoel van controle mogelijk maakt? Of willen ze betekenisvol bijdragen en snappen wat hun rol en bijdrage is in een groter geheel.

Natuurlijk zijn er velen die zeer gelukkig zijn met een vaste baan, vast plek, vaste tijd, geen verantwoordelijkheid en dat 40 jaar lang. Maar wat ik om me heen zie zijn ook zoveel mensen die zoveel meer kunnen dan ze doen, en dat ook willen laten zien, maar het niet mogen laten zien of niet weten hoe ze het naar voren moeten brengen. Ik verwacht dat de ‘socials’ hier een oplossing gaan bieden. ‘The social company’ is voor mij een (relatief) nieuw fenomeen waarbinnen mensen snappen wat hun rol in het groter geheel is, betekenisvol bijdragen. De goede voorbeelden hiervan zijn booming business.

‘Samenwerking organiseren in 7 seconden”. Wat daarvoor nodig is, is dat de organisatie zichzelf kent. Ken competenties en vaardigheden van je collega’s en ga er integer mee om. Je kunt zeggen dat je ergens een 9 in bent, maar je collega’s weten het snel genoeg of dat klopt, of dat een 6 meer op z’n plaats is. Mensen weten donders goed van elkaar wat ze kunnen en wat goed en niet goed voor hen is. Handel daar dan ook naar. Bouw reuzen gericht op het samen bereiken van een helder doel. Vraag een ander een klus te klaren, indien de klus niet bij je past en blijf weg bij vriendjespolitiek. Dan krijg je veel meer stroming van talent binnen een organisatie, je voorkomt verspilling, je behoudt je de poten onder je stoel, het verdienvermogen gaat fors omhoog en het werkoverleg wordt niet nog eens dunnetjes overgedaan in de wandelgangen.

En manager, maak van samenwerking geen spreadsheet exercitie en van je mensen geen frietje. Je bereikt er helemaal niets mee. Weet je wat waarde creëert? Verbinding! En het mooie is, met internet en sociale media kan dan allemaal veel gemakkelijker en het kost allemaal niets. Da’s het mooie.

‘Socials’. Ben een warm bedrijf. Echte warmte trekt klanten en talent! Niet lean&mean. Maar lean&meaningful. Het werkt en het loont. Echt!

Frans van der Reep

Frans van der Reep is een visionary practitioner, inspirational counceler, media futurist en "triple thinker". Hij is verbonden aan Hogeschool Inholland (lector) & KPN (senior strategist).