Sales in de boardroom

Vorig artikel Volgend artikel
Sales in de boardroom

Een van de opgaven voor de boardroom is het verbinden van strategie, ondernemerschap en uitvoerend vermogen. Deze drie perspectieven dienen ook nog in onderling verband gewogen te worden tegen de wensen en belangen van de verschillende stakeholders van de onderneming. Dit alles in de context van een dynamische markt. En al die lijnen komen uit in de boardroom.

Al deze wensen en belangen komen op tafel bij de gesprekken die een verkoper met jou in de boardroom voert. Dit dwingt hem of haar heel goed rekenschap te geven van de veelheid van belangen en afwegingen die u voor uw organisatie moet maken met uw behoefte als uitgangspunt.

Hoe het ook zij, het gaat altijd over communiceren, binnen en tussen ondernemingen, tussen de verkoper en de klant. In deze communicatie is vertrouwen de meest kritische succesfactor. Zonder vertrouwen geen communicatie.

Alleen door ons in te zetten voor het eerlijk verbinden, als klant of als verkoper, in welke rol je dan ook zit,  kunnen we in onze samenwerking maximaal waarde toevoegen en genieten van the speed of trust.

Waarde creatie begint met communiceren. Van machtstrijd naar strijdmacht. Deze ontmoeting begint in de boardroom.

Frans van der Reep

Frans van der Reep is een visionary practitioner, inspirational counceler, media futurist en "triple thinker". Hij is verbonden aan Hogeschool Inholland...

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies