Online18.07.2011

Onderzoek CBS : Mobiel internetten steeds populairder


Mobiel internetten raakt steeds meer ingeburgerd. Dat is wat direct duidelijk wordt als je kijkt naar nieuwe cijfers van het CBS over mobiel gebruik in Nederland. In 2010 had een op de drie internetters  inmiddels toegang tot het web via mobiele apparatuur. Drie jaar eerder in 2007 was dat nog een op de vijf. Jongeren maakten volgens het onderzoek het vaakst gebruik van mobiele apparatuur om te internetten

In 2010 had ruim 20 procent van de internetgebruikers via een mobiele telefoon internettoegang. Dit was in 2007 nog 8 procent. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door het toenemend gebruik van mobiele telefoons zoals de smartphone met UMTS-verbinding. Dit gebruik is ten opzichte van 2007 verviervoudigd. Het gebruik van andere mobiele verbindingen bijvoorbeeld via GPRS is in de afgelopen jaren nauwelijks veranderd.


Bijna de helft van 12- tot 25-jarige internetters maakt gebruik van mobiele apparatuur om te internetten. Ook onder internetgebruikers in de leeftijd van 25 tot 44 jaar is het aandeel dat mobiel internet gebruikte bovengemiddeld. Oudere internetgebruikers maken veel minder gebruik van mobiele apparatuur om te internetten. Het verschil tussen jongeren en ouderen is nog groter bij het gebruik van mobiele telefoons met een internetverbinding. Van de 12- tot 25-jarigen gebruikt 30 procent wel eens internet via de mobiele telefoon tegen 11 procent van de 45 tot 65 jarigen.