"Meeste Nederlanders geven voorkeur aan online stemmen"

Vorig artikel Volgend artikel
"Meeste Nederlanders geven voorkeur aan online stemmen"

Bijna 60% van de Nederlanders geeft de voorkeur aan online stemmen. Dit blijkt uit een onderzoek naar de stemvoorkeuren onder Nederlanders dat Mobillion liet uitvoeren. Zo'n 40% van de niet-stemmers zegt zelfs wel te gaan stemmen als dit via de mobiele telefoon of het internet kan.

In Zweden, Finland en Estland is het stemmen via internet al ingeburgerd. Met de opkomst van online netwerken en de groeiende behoefte om online mening te delen lijkt de populariteit voor deze nieuwe vormen van stemmen ook onder Nederlanders toe te nemen. Maar liefst 59% van alle respondenten geeft de voorkeur aan online stemmen. Nog eens 3% verkiest de mobiele telefoon boven online stemmen. Het vertrouwde stemhokje wordt door 38% als favoriet aangegeven.

De jonge kiesgerechtigden in de leeftijd van 18 tot 35 zijn met name eerder geneigd om online te stemmen, omdat het laagdrempeliger is. Volgens 65% van de respondenten vormt dit een positieve bijdrage aan de democratie omdat er in totaal meer gestemd wordt. De extra betrokkenheid van jongeren is een tweede belangrijk voordeel. Zo'n 23% zegt deze vorm van stemmen minder fraudegevoelig te vinden, omdat handmatig tellen niet meer nodig is. Deze laatste wordt vooral onder 65 plussers gezien als voordeel.

Opvallend is dat de fraudegevoeligheid ook als belangrijkste nadeel wordt gezien. Daarbij zijn mannen iets progressiever (58%) dan vrouwen (63%). Een kleine 25% van de deelnemers vindt de privacy een dermate risico, dat ze liever op conventionele wijze stemmen. Een klein deel verwacht dat stemgerechtigden hun keuze niet weloverwogen nemen als ze dit via een website of mobiele telefoon doen. Meer dan een kwart ziet overigens meer voor- dan nadelen in online stemmen.

"Ook overheden moeten in toenemende mate rekening houden met de voorkeuren van burgers om via internet op laagdrempelige wijze hun stem en mening te geven", zegt Marc Schoutens, algemeen directeur van Mobillion. "Jongeren zijn opgegroeid in een online wereld en raken meer betrokken bij de samenleving door social media. Ook het bereik is vergroot. Waar iemand eerder misschien acht anderen kon beïnvloeden, kunnen mensen nu duizenden anderen bereiken via Hyves, Twitter of Facebook. De samenleving verandert, maar dat kan juist een positieve bijdrage leveren aan de betrokkenheid bij onze samenleving. Bij de vorige verkiezingen ging 80 procent stemmen. Als we deze opkomst met een paar procent kunnen verhogen door een tweede stemmogelijkheid te bieden, dan lijkt me de keuze snel gemaakt."

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies