Muziek downloaden, eigenbelang gaat voor

Vorig artikel Volgend artikel
Muziek downloaden, eigenbelang gaat voor

Het belang van platenmaatschappijen en artiesten weegt niet op tegen het eigenbelang van consumenten bij het downloaden van muziek. Deze conclusie trekt Carel van Hoogenhuyze uit zijn afstudeeronderzoek naar de invloed van mp3 op de muziekindustrie vanuit gebruikersperspectief. Volgens hem is nog niet vast te stellen of het illegaal downloaden van muziek de muziekindustrie daadwerkelijk te gronde richt, maar consumenten willen daar ook niet bij stilstaan vanwege de grote voordelen: makkelijk, snel en gratis.

Van Hoogenhuyze studeert af op dit onderzoek, en wel aan de Erasmus Universiteit Rotterdam voor de Master Media Journalistiek. Hieronder een korte samenvatting van het onderzoek.

Gratis mp3 klinkt als muziek in de oren

Praktisch gezien heeft downloaden invloed op de manier hoe mensen muziek consumeren. De omgang met muziek is onder te verdelen in de manier waarop mp3-gebruikers het aanschaffen, hoe ze ernaar luisteren en de mate van kennis die ze erover verkrijgen. De manier van aanschaffen zegt iets over de afhankelijkheid van mediators als platenzaken en critici in traditionele media. Door de manier waarop ze naar muziek luisteren, ontstaat er door downloaden mogelijk een nieuwe vorm van muziekbeleving. Hierbij is ook het sociale component van downloaden van belang. Dit omvat in hoeverre de nieuwe muziekbeleving wordt geuit, gedeeld en of het leidt tot meer muziekaankopen of concertbezoek.

Om een goed beeld te krijgen van p2p-filesharing en de houding van gebruikers ten opzichte hiervan is de volgende hoofdvraag gesteld: "Wat zijn de belangrijkste motieven van mp3-gebruikers om muziek te downloaden en hoe verhouden deze zich tot de belangen in de muziekmarkt?"

Door de motieven te achterhalen van de respondenten kan ten eerste worden vastgesteld of er verschillende type downloaders bestaan. Tegelijkertijd is het belangrijk om te achterhalen of de belangen van de filesharers botsen met de belangen van de muziekmarkt. Door de vraagkant onder de loep te nemen kan worden onderzocht of er een gezonde oplossing is voor de onduidelijke situatie waarin de muziekmarkt zich nu bevindt.

Uit het onderzoek is gebleken dat mp3’ers muziekliefhebbers zijn die met p2p-filesharing het ultieme middel hebben gevonden om hun hobby mee te bedrijven. De muziekliefhebbers maken gebruik van downloaden omdat ze op die manier makkelijk, snel en gratis hun lievelingsproduct kunnen consumeren. Hun eigenbelang weegt op tegen het belang van de platenmaatschappijen en artiesten, omdat ze niet inzien dat zij gereproduceerde muziek te gronde richten. Het is immers moeilijk te bepalen of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Downloaden biedt te veel voordelen om stil te staan bij wat er mogelijk zou kunnen gebeuren met de muziekindustrie, maar de respondenten zijn zich er wel degelijk van bewust dat er enorme veranderingen gaande zijn.

Jeroen de Hooge

Jeroen is al meer dan 15 jaar betrokken bij Dutchcowboys. Begonnen als content creator, en inmiddels verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken...

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies