SCNM waarschuwt de Europese Commissie

Vorig artikel Volgend artikel
SCNM waarschuwt de Europese Commissie

"Bescherm de consument en stop het willekeurig uitbreiden van de  auteursrechten door de Auteursrechten Incasso Organisaties".

Een flexibel auteursrechten systeem is nodig om de kenniseconomie te beschermen. Dat wordt mogelijk door over te stappen op een open criterium voor fair use van beschermde werken door anderen. Dat is in het kort de reactie van de Stichting Copyright en Nieuwe Media op het Groenboek Auteursrecht in de Kenniseconomie. Met dit in juli gepresenteerde Groenboek beoogt de Europese Commissie een discussie op gang te brengen over de manier waarop kennis voor onderzoek, wetenschap en onderwijs optimaal kan worden verspreid in de internetomgeving.

De huidige auteurswetgeving, met name gebaseerd op een Richtlijn uit 2001, bevat een beperkte lijst met uitzonderingen op het auteursrecht. De Europese Commissie stelt terecht de vraag of deze lijst wel tot een rechtvaardig evenwicht van rechten en belangen tussen de verschillende categorieën rechthebbenden en gebruikers leidt, nu de omgeving snel verandert, met name op technologisch gebied (internet).

In haar reactie aan de Commissie stelt de SCNM de bovenstaande stelling te onderschrijven, maar roept daarbij op om een nieuwe balans te zoeken tussen de auteursrechthebbenden en het publiek. Met name de auteursrechten incasso organisaties zijn de stichting een doorn in het oog. Deze organisaties breiden hun werkgebied ongevraagd en wettelijk ongetoetst uit. Onafhankelijk marktonderzoek laat zien, dat ca. 40 % van alle internetgebruikers dagelijks een auteursrechten risico loopt.

"Nu iedereen massaal op internet publiceert, is het niet realistisch van zulke grote groepen te verwachten dat ze de wet precies kennen", schrijft de Stichting in haar reactie. De wet- en regelgeving over auteursrecht dienen te worden geherformuleerd en dusdanig te worden versimpeld dat de gemiddelde Europese internet gebruiker hiermee uit de voeten kan. Vooral een heldere uitleg over het begrip “niet-commercieel” en het toestaan van hergebruik en citeren voor niet-commerciële doeleinden kan een oplossing zijn.

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies