Online25.10.2008

Mediasector verliest grip op doelgroepen


mediasector-verliest-grip-op-doelgroepen.jpg
mediasector-verliest-grip-op-doelgroepen.jpg

De mediasector moet zich aanpassen aan het veranderende mediagebruik, anders raken zij hun grip op doelgroepen kwijt. De sector bevindt zich momenteel in een overgangsfase, zo blijkt uit het rapport ‘Media in beeld 2008 (PDF)’.

De media raken door de elkaar snel opvolgende technologische ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, micro-elektronica en internet ook de controle over hun content kwijt.

Diverse strategieën kunnen de mediasector helpen om de controle terug te krijgen. Het eenvoudigst is oude concepten aanpassen aan het nieuwe mediagebruik. Zo is eBay weinig anders dan een traditionele veiling, maar dan online.

Verder moeten de media zich bewust zijn van het uit elkaar groeien van digital natives en digital immigrants. Deze doelgroepen vertonen een aanzienlijk verschillend mediagedrag. Het is ook goed te bedenken dat de digitale transitie nog in volle gang is. Noch de techniek, noch de consument is op een niveau dat optimaal gebruik gemaakt kan worden van de mogelijkheden.

Ook de manier waarop muziek geconsumeerd wordt vraagt om een andere strategie. De verkoop van losse muziek(nummers) wordt vervangen door alternatieve verdienmodellen die drijven op dienstverlening, zoals bij het ontdekken van nieuwe muziek en het uitwisselen van ervaringen.

Via: Marketing Research Base