Online11.10.2008

Kwaliteit website remmende factor voor online business


kwaliteit-website-remmende-factor-voor-o.jpg
kwaliteit-website-remmende-factor-voor-o.jpg

Veel bedrijven worstelen met online zakendoen en dat wordt vaak veroorzaakt door de achterblijvende kwaliteit van hun website. Dat blijkt uit Nederlands onderzoek. In het kader van de tweemaandelijkse ICT Barometer werd dit keer specifiek gevraagd naar de beperkingen voor online zakendoen.

De respondenten moesten factoren noemen die het online zakendoen remmen. 52% noemt de gebrekkige kwaliteit van de website, 46% de gebrekkige afstemming tussen bedrijfsprocessen, 33% meent dat de producten en diensten niet geschikt zijn voor e-commerce en 23% noemt gebrekkige veiligheid.

In 1996 deden zo goed als geen Nederlandse bedrijven online zaken. In 2008 is dat 75%. De gebrekkige kwaliteit van websites is het gevolg van onvoldoende commitment bij het topmanagement aan ICT. Ook de kwaliteit van het portfoliomanagement is voor verbetering vatbaar.

Via een reeks maatregelen kan de kwaliteit worden verbeterd. Eerst moet helder zijn wat men wil bereiken met de website en wie de klanten zijn. De commerciële managers en ICT-manager moeten op één lijn worden gebracht. Het is verstandig om de projectleider extern te werven. Bij collega-bedrijven kan worden gecheckt wie de succesvolste leverancier is. [Bron: Marketing Rendement]

Dominique Dewitte

Dominique Dewitte is hoofdredacteur en mede-uitgever van het in Belgie populaire zakenportaal Express.be. Daarnaast is hij schrijver van boeken en publiceert hij als Blogger artikelen op Dutchcowboys.