Online14.07.2008

Kwart Nederlandse bedrijven heeft nutteloze website


kwart-nederlandse-bedrijven-heeft-nuttel.jpg
kwart-nederlandse-bedrijven-heeft-nuttel.jpg

Een kwart van de Nederlandse bedrijven lukt het niet om hun dienstverlening naar klanten te verbeteren met online zakendoen. Een even groot deel weet geen tijdsbesparing te realiseren. Gebrekkige websites vormen de belangrijkste oorzaak. Deze harde conclusies staan in de laatste ICT Barometer van Ernst & Young.

Het onderzoek geeft inzicht in de huidige stand van zaken met betrekking tot online zakendoen, gebaseerd op informatievoorziening en transacties. Maar liefst een kwart van de ondervraagden geeft aan dat zij de dienstverlening voor klanten niet hebben verbeterd als gevolg van online zakendoen. Eveneens een kwart van de ondervraagden zegt dat online zakendoen geen tijdsbesparing oplevert, terwijl eenderde de kosten er niet mee weet te verminderen.

Gelet op het toenemende belang van online zakendoen is het op zijn minst opzienbarend te noemen dat een kwart van de bedrijven, zo’n 275.000 in aantal, er vandaag de dag nog steeds niet in slaagt om hiermee de efficiency, de kwaliteit te verbeteren en de kosten te verlagen. Toch een van de belangrijke doelstellingen die de opkomst van online zakendoen stimuleerde“, aldus Jacob Verschuur, directeur Ernst & Young ICT Leadership.

Dat online zakendoen steeds belangrijker wordt voor het bedrijfsleven blijkt uit de continue groei van online omzet. Volgens de meest recente cijfers van het CBS was dit in 2006 al bijna 11 procent. Met het stijgende omzetaandeel van online zakendoen nemen eveneens de risico’s in omvang en aantal toe. Organisaties zijn bij het elektronische zakenverkeer niet alleen afhankelijk van hun eigen netwerken, maar ook van die van andere bedrijven.

Vrijwel elk bedrijf in Nederland heeft een website en Nederland behoort daarmee tot de koplopers in Europa. De infrastructuur kent geen beperkingen. Toch stagneert de kwaliteit van websites al jaren. Maar liefst 52 procent van de deelnemers aan de ICT Barometer geeft te kennen dat gebrekkige kwaliteit van websites de grootste belemmering vormt voor online zakendoen. ‘Voor 2006 waren de totale ICT-uitgaven van Nederlandse bedrijven en overheid ruim 30 miljard euro. Dan is het toch onzakelijk te noemen dat de helft van bedrijven niet investeert in een goede website. Een website vergt immers een relatief kleine investering, maar vormt tegelijkertijd wel een factor die medebepalend is voor de omzet’, aldus Verschuur.

In een interview voor de website van de ICT Barometer zegt prof. dr. ir. Han Gerrits, onder meer bijzonder hoogleraar e-commerce en IT industry aan de Vrije Universiteit van Amsterdam: ‘Het vertrouwen van bedrijven bij online zaken doen is nog altijd minder dan bij zakendoen op de traditionele manier. Een eerste indruk wordt sneller gevormd en voor bedrijven is het lastiger om een mindere eerste indruk ongedaan te maken. Juist hierom is kwaliteit van de website van cruciaal belang.’

De ruim 600 Nederlandse directeuren, managers en professionals uit het bedrijfsleven zijn niet alleen ondervraagd over hun mening naar online zakendoen, maar ook over hun privé-ervaringen met thuiswinkelen. Deze resultaten worden op donderdag 17 juli bekend gemaakt.