Online08.06.2004

Breedbrand stimuleert Inet gebruik


1086676635webboost.jpg
1086676635webboost.jpg

Het gebruik van Internet verdubbelt nadat mensen de overstap maken naar breedband. 40% Van de breedband-gebruikers is na installatie “always-on” en maakt er dageljks gebruik van. Slechts één op vijf breedbandgebruikers was dagelijks online in de periode vóór zij breedband in huis hadden. Dat alles blijkt uit de resultaten van een on-line onderzoek van InSites Consulting onder 5.633 Nederlandse internetgebruikers. Volgens het onderzoek is in 2003 het aantal Nederlandse breedband-gebruikers met 38 procent gestegen tot 3.8 miljoen surfers. e-Mail en online bankieren behoren tot de meest gebruikte diensten op het internet. Volgens InSites willen veel surfende Nederlanders het web ook gebruiken voor hun locale informatiebehoeften en die verwachtingen worden vooralsnog niet of slecht ingelost.