Online28.01.2008

Genomineerden EPN-Nitel Telemedicineprijs 2008 bekend


genomineerden-epn-nitel-telemedicineprij.jpg
genomineerden-epn-nitel-telemedicineprij.jpg

EPN NPCF

De vier genomineerden zijn:

  • Stichting Zorggroep Eerste Lijn in de regio Nieuwe Waterweg Noord en Delfland, Westland, Oostland (DWO).
  • SHL (Etten-Leur) in de regio Zuid-West Nederland, Hoekse Waard, Land van Heusden en Altena, Bommelerwaard, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen Duiveland, Tholen en Den Haag.
  • Stichting Gerrit, in de regio Friesland.
  • Stichting Zorgring: in de regio Noord-Holland Noord (West-Friesland), de Kop van Noord-Holland (Den Helder, Texel) en rondom Alkmaar.

De vier genomineerden spelen in hun regio een centrale rol bij het organiseren van samenwerking van en communicatie tussen zorgverleners in en rond de eerste- en tweedelijns zorg. Zij hebben wegen gevonden om grotendeels onafhankelijk van overheidssteun een structurele bijdrage te leveren aan betere zorg.

De winnaar wordt bekendgemaakt op 19 maart tijdens het Executive Dinner dat VNU organiseert ter gelegenheid van de beurs Zorg & ICT in de Jaarbeurs te Utrecht.

De winnaar krijgt van TNO Informatie- en Communicatie Technologie een ´Challenge´ aangeboden: dit houdt in dat die een probleem mag voorleggen aan experts van TNO. Deze gaan een week aan het werk bij de winnaar en komen dan met een oplossing.

De EPN/Nitel Telemedicineprijs is een initiatief van EPN | Platform voor de informatiesamenleving en wordt dit jaar mede georganiseerd door de NPCF.

EPN brengt de maatschappelijke betekenis van informatie- en communicatietechnologie over het voetlicht door debat, publicaties en onderzoek. Bij het agenderen van onderwerpen richt het platform zich vooral op de langere termijn. Voorzitter is dr. A.H.G. Rinnooy Kan, vice-voorzitter is mr. B.E.M. Wientjes.

De NPCF stelt zich ten doel het realiseren van vraaggestuurde zorg voor patiënten en consumenten vanuit patiëntenperspectief uitgaande van solidariteit, keuzevrijheid en behoud van persoonlijke autonomie.