Staatssecretaris en internetbobo de Jager opnieuw in opspraak

Vorig artikel Volgend artikel
1197756850ISM

Staatssecretaris en internetbobo de Jager raakt opnieuw in opspraak. Hij pleegt een economisch delict door te laat onvolledige jaarrekening(en) te (laten) publiceren. Als staatssecretaris van financiën is dat een delict dat hij zich natuurlijk niet kan permitteren. Voor zijn aantreden was de Jager directeur/aandeelhouder van ISM

De jaarrekening van ISM over 2005 had uiterlijk ultimo januari 2006 gedeponeerd moeten zijn. Op dat moment was de Jager nog direct betrokken bij ISM. De deponeringsdatum is echter 27 juli van dat jaar mede omdat er eerder fouten in de jaarrekening zaten. Daarnaast ontbreekt essentiële informatie over onder meer het verloop van het eigen vermogen. Ook andere door de Wet op de Jaarrekening vereiste specificaties en toelichtingen ontbreken. Als de jaarrekening niet (op tijd) of onvolledig wordt gedeponeerd, kan de FIOD/ECD een boete opleggen en kan de bestuurder van de BV bij een faillissement persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Van de holdingmaatscahppij Spectra Vision BV wordt de jaarrekening over 2005 op de laatst mogelijke wettelijke datum (31 januari 2006) gedeponeerd. Ook deze jaarrekening is onvolledig in die zin dat noodzakelijke specificaties die essentieel inzicht verstrekken ontbreken.

De personal holding van de Jager Themas BV, welke na zijn aantreden als staatssecretaris half februari 2007 onder een onafhankelijke stichting werd geplaatst die de aandelen beheert totdat de Jager geen staatssecretaris meer is, heeft de jaarrekening ook pas half juli gepubliceerd. Ook dit werd veroorzaakt door eerdere onvolkomendheden. Uiteindelijk wordt bijna een half jaar te laat de juiste jaarrekening gepubliceerd. De jaarrekening met een vermogen van 1,8 miljoen Euro is eveneens onvolledig in haar informatie voorziening.

Er kan maar 1 conclusie zijn. De staatssecretaris (inmiddels bekleedt hij geen officiële functies meer binnen ISM cs), heeft doelbewust informatie achtergehouden om het zicht op de aan hem gerelateerde vennootschappen aan de buitenwereld te ontrekken. Dit is haast een aanmoediging aan heel ondernemend Nederland om onvolledige jaarrekeningen openbaar te maken en om het met het tijdig deponeren ook niet zo nauw te nemen. Het doel van tijdige openbaarmaking is om belanghebbenden (crediteuren, werknemers etc.) inzicht te verschaffen in de financiële status van een onderneming. Op deze wijze kunnen belanghebbenden afwegingen maken om wel of niet met een onderneming in zee te gaan.

Al eerder was er commotie omtrent het ondernemerschap van de Jager. In de Volkskrant verscheen het bericht dat Jan Kees de Jager als ondernemer zich niet hield aan de arbeidswetgeving. De Jager, betaalde stelselmatig pensioenpremies te laat, werkte de oprichting van een ondernemingsraad tegen, sloot arbeidscontracten waarin onwettige passages staan en verbood personeelsleden om in werktijd over hun rechten te vergaderen, volgens de Volkskrant. Een naar aanleiding van dit verhaal ingesteld onderzoek leidde tot de conclusie dat de Jager niets fout heeft gedaan. Alhoewel er wel wat ‘onvolkomenheden en kinderziektes in het gevoerde administratieve beleid’ waren. Het onderzoek werd geleid door Amandus Lundqvist de voorzitter van het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven en oud-topman van IBM. Dit onderzoek zelf was ook niet onomstreden omdat de suggestie werd gewekt dat Lundqist en de Jager elkaar goed kenden.

Een ieder die zijn eigen jaarrekening nog niet (volledig) heeft gedeponeerd kan zich beroepen op Amandus Lundqvist en aangeven dat de omissie veroorzaakt wordt door kinderziektes. Immers waarom gelden voor de staatssecretaris andere regels dan voor gewone mensen?

Gepoogd is om na het aantreden van de Jager als staatssecretaris de ’vlekjes’ weg te werken. Ten aanzien van de tijdigheid is dat niet gelukt maar ook inhoudelijk wordt niet aan de spelregels gehouden. Van een ambtsdrager mag onberispelijk gedrag worden verlangd. Helaas slaagt deze staatssecretaris daar (opnieuw) niet in.

Het ministerie was zaterdag niet bereikbaar voor commentaar.

John T. Knieriem

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies