DAG heeft de hoogste Goed Nieuws Index

Vorig artikel Volgend artikel
1197292661dag

Precies een maand na de Nationale Goed Nieuwsdag van 9 november jl. heeft initiatiefnemer Zinfo.nl onderzoek gedaan naar de verhouding goed en slecht nieuws in diverse landelijke dagbladen. De krant DAG heeft de hoogste Goed Nieuws Index (GNI). De Volkskrant scoort het laagst. Binnenkort wordt ook het goede nieuws gepeild in andere nieuwsmedia als journaals en websites.

Zinfo.nl introduceert de Goed Nieuws Index en deze is als volgt berekend: op een willekeurige dag, in dit geval vrijdag 7 december jl., zijn tien landelijke dagbladen geanalyseerd en is beoordeeld hoeveel berichten met goed nieuws erin staan. Die berichten zijn gedeeld door het totale aantal berichten in de krant en deze uitkomst is de GNI. (GNI = # GNB / # TB)

Er is bij het onderzoek onderscheid gemaakt in neutraal, goed en slecht nieuws. Daarbij is het onderwerp, de invalshoek en de toon van het bericht bepalend. Er is voor de GNI alleen gekeken naar binnen- en buitenlands nieuws in de kranten. Nieuws over ondermeer sport en economie is niet meegeteld. “Gek genoeg wordt er bij sport en economie veel vaker goed nieuws gepubliceerd, terwijl goed nieuws uit de samenleving vaak minder nieuwswaardig is”, aldus Robbert Zoon van Zinfo.nl.

De volledige GNI-lijst voor landelijke dagbladen is als volgt:

DAG - 24,2 % De Pers - 17,6 % Trouw - 16,2 % AD - 15,2 % Spits - 13,6 % Telegraaf - 11,8 % NRC Next - 11,1 % Nederlands Dagblad - 10,2 % Metro - 9,7 % de Volkskrant - 9,3 %

In DAG is bijna 1 op de 4 berichten positief, in de Volkskrant amper 1 op de 10.

Zinfo.nl gaat met de GNI nu regelmatig het goede nieuws peilen in diverse nieuwsmedia. “Mijn landelijke onderzoek toonde al aan dat 83% van de Nederlanders behoefte heeft aan meer positief nieuws. Het succes van de Nationale Goed Nieuwsdag heeft dit nog eens bevestigd. Vandaar dat ik dit nu extra in de gaten houd. Mijn doel is om meer evenwicht te realiseren tussen goed en slecht nieuws. Tenslotte sluit dat ook beter aan bij de dagelijkse realiteit”, licht Zoon toe.

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies