Online11.11.2007

Internetbehandeling bij depressieve klachten werkt


1194712413depressie-pa.jpg
1194712413depressie-pa.jpg

Internet-therapie is minstenst zo effectief als coginitieve gedrags therapie bij mensen van 50 jaar en ouder met depressieve gevoelens. Dat blijkt uit een onderzoek van Viola Spek van de Universiteit van Tilburg e.a. . Hulpverlening via internet is een hot topic! Op het gebied van klantgerichtheid, behandelingsresultaat en kosteneffectiviteit lijkt internethulpverlening veelbelovend. Ook in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt steeds meer gezocht naar mogelijkheden om via internet hulp te bieden aan mensen met psychische problemen. Dit is belangrijk, omdat deze psychische problemen veel voorkomen en mensen, uit angst voor stigmatisering, niet makkelijk hulp zoeken. Voor het eerst is in Nederland onderzoek gedaan naar het effect van de zelfhulpcursus via het internet: Kleur je Leven. Zonder tussenkomst van een therapeut is via internet een grote groep van vijftig plussers met depressieve klachten behandeld en een jaar vervolgd. Bovendien is deze vorm van hulp vergeleken met een klassieke behandeling voor depressieve klachten. En nu blijkt dus dat internet-therapie succesvol kan worden ingezet.