"Wijzigen Wikipedia door belanghebbenden mag".

Vorig artikel Volgend artikel
1188842887wikipedia

“Het wijzigen van artikelen in Wikipedia door belanghebbenden is niet per definitie fout. Wikipedia benut, evenals vele andere ‘sociale software’, de wisdom of the crowds.” Dit stelt Tom van der Maas, directeur van EPN - Platform voor de informatiesamenleving in reactie op de discussie over de betrouwbaarheid van Wikipedia. Belangrijk noemt EPN daarbij de mogelijkheid om te zien wie wat verandert in Wikipedia. “Met die transparantie valt of staat zo’n systeem.

Het ontstaan van de tekst én de bron moeten bekend zijn. Als Kamerleden teksten wijzigen over hun partij krijgt dat extra accent terwijl zij net als anderen het recht hebben te proberen een in hun ogen correcter beeld te schetsen. Dankzij internet wordt de wederhoor direct door de betrokkenen zelf ingebracht. Het predikaat censuur is dan onterecht”.

De onlangs gelanceerde Wikiscanner noemt EPN een waardevol instrument om de transparantie en het zelfcorrigerend vermogen van het Wiki-systeem te verhogen. Het platform meent dat de aandacht voor de tekstveranderingen door bekende Nederlanders dan ook een goede zaak is. Die verduidelijkt de werkwijze van Wikipedia. Uiteindelijk komt dit de objectivering van de inhoud ten goede, stelt EPN.

EPN agendeert vraagstukken op het vlak van ICT en maatschappij . In het platform, onder voorzitterschap van Rinnooy Kan, zijn het bedrijfsleven, de politiek, de overheid, de wetenschap en het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigd.

John T. Knieriem

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies