Online stem wordt gehoord

Vorig artikel Volgend artikel
1127457352OnlineStem

Steeds meer Nederlanders zijn uitsluitend nog maar online te bereiken voor deelname aan marktonderzoek. Ongeveer 44% van de personen uit het online panel van onderzoeksburo Multiscope zegt niet aan andere vormen van marktonderzoek mee te werken.

De online respondent is ook tevreden over onderzoek via internet. Een meerderheid (59%) geeft te kennen geen enkele irritatie bij deze vorm van onderzoek te hebben. De belangrijkste motieven om deel te nemen aan online onderzoek zijn de ‘de mogelijkheid om invloed uit te oefenen’ (35%), ‘nieuwsgierigheid’ (25%) en ‘de beloning’ (22%)

Het feit dat 44% van de ondervraagden zegt niet (meer) mee te werken aan traditionele vormen van marktonderzoek (telefonisch, schriftelijk, face-to-face) is een bedreiging voor de marktonderzoekindustrie in zijn geheel, maar een kans voor online marktonderzoekers . Een eerste schatting leert dat ongeveer 2 miljoen Nederlanders lid zijn van een online panel. Als het percentage ook geldt binnen andere panels is er een groep van bijna 900.000 Nederlanders die uitsluitend via online marktonderzoek bereikt kan worden.

Het onderzoek biedt enkele goede aanknopingspunten om online onderzoek via panels in de toekomst verder uit te diepen. De volgende zaken vallen daarbij op:

1. Maandagavond meest geschikt: respondenten ontvangen een uitnodiging voor online marktonderzoek het liefst op maandag (19%). Er is daarbij een duidelijke voorkeur voor de avond (48%).

2. Niet storend: online onderzoek is de enige vorm van onderzoek waarbij de respondent bepaalt wanneer het uitkomt om deel te nemen. Hierdoor is de irritatiegraad veel lager. Wanneer het niet uitkomt, verwijdert 33% de oproep dan ook direct uit de mailbox, terwijl 34% deelname uitstelt tot een later tijdstip. Gebrek aan tijd is de nummer 1 reden waarom panelleden niet reageren op een oproep tot deelname.

3. Binding beïnvloedt respons: binding met het onderwerp is voor 45% van de respondenten van invloed op hun bereidheid tot deelname. Bij onderzoeken waarvoor een specifieke doelgroep wordt gezocht, is het dus zeer van belang om nauwkeurig te kunnen selecteren.

4. Toekomst in multimedia: 92% van de ondervraagden onderschrijft de stelling dat het toevoegen van multimedia het plezieriger maakt om aan online onderzoek deel te nemen. Ongeveer 72% vindt het belangrijk dat een vragenlijst kort is.

Het onderzoek biedt ook een glashelder inzicht in de belangrijkste bedreigingen voor online marktonderzoek op de middellange termijn:

1. Gevaar voor overbelasting: overbelasting van panelleden kan funest zijn voor de bereidheid tot deelname. De optimale contactfrequentie ligt op ongeveer 15 keer per jaar. Bij meer dan 24 keer per jaar loert het gevaar van overbelasting.

2. Irritatie: panelleden ergeren zich voornamelijk aan lange vragenlijsten (28%), onduidelijke vraagstelling (19%) en vragen met een repeterend karakter (17%).

3. Teksten worden gescand: gemiddeld wordt slechts 63% van de tekst in een uitnodiging tot deelname gelezen. Waarschijnlijk geldt dit ook voor webenquêtes. Deze uitkomst ondersteunt het pleidooi van panelleden voor korte, krachtige vragenlijsten.

4. Betalen voor deelname: ongeveer 64% verwacht enige vorm van beloning voor deelname. Ruim 50% van deze groep verwacht cash te ontvangen voor deelname. Volgens Multiscope kan dit echter leiden tot ‘professionele respondenten’ die atypisch gedrag kunnen vertonen. Direct betalen voor deelname is daarom naar onze mening op de lange termijn een doodlopend spoor. Er zijn voldoende alternatieven voorhanden om deelname op andere manieren te stimuleren.

De resultaten van dit onderzoek komen uit een studie van Multiscope onder haar eigen panelleden. In totaal werkten 1.966 personen mee aan het onderzoek. Het onderzoek werd uitgevoerd om een duidelijk beeld te krijgen van de beleving bij online onderzoek onder Multiscope panelleden. Het onderzoek heeft een schat aan informatie opgeleverd die gedeeld wordt met geïnteresseerden en daarnaast wordt gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening verder aan te scherpen.

Een gratis exemplaar van het volledige onderzoek kan worden aangevraagd bij Brigitte Bendermacher-Klomp, panelmanager bij Multiscope. Stuur een e-mail naar brigitte@multiscope.nl met als onderwerp ‘rapport Beleving Online Onderzoek’ en u krijgt dezelfde werkdag een digitaal exemplaar in PDF formaat toegezonden.

Henk de Hooge

Henk is Internet Entrepreneur, founder van Dutchcowboys en daarnaast tech en travelblogger, fotograaf, visual storyteller en bovenal een digitale nomade....

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies