Insight: consumenten vertrouwen charitatieve instanties steeds minder [Adv]

Vorig artikel Volgend artikel
Insight: consumenten vertrouwen charitatieve instanties steeds minder [Adv]

Marketeers uit de charitatieve sector opgelet! De charitatieve sector heeft te maken met grote uitdagingen. De financiële soliditeit staat onder druk in economisch lastige tijden. De daling van de overheidssubsidies zorgt voor een terugloop van de inkomsten. Opvallend genoeg stegen de inkomsten uit eigen fondsenwerving wel bij de 25 grootste goede doelen in Nederland, vooral bij gezondheidsorganisaties. De eigen inkomsten namen vorig jaar met 4,2 procent toe tot een totaal van 743 miljoen euro.¹ Dit wordt vooral verklaard door een toename van donaties uit erfenissen. Het meest gevoelig voor de dalende overheidssubsidies zijn de kleinere organisaties. Met name organisaties die zich bezighouden met internationale hulp of de goede doelen die zich richten op natuur, milieu en dieren hebben het zwaar. Dit type organisatie is naar verhouding meer afhankelijk van overheidssubsidies en voor hen is het lastiger om eigen inkomsten te generen.²

De algemene verwachting is dat de komende jaren de subsidies verder zullen gaan dalen en dat het een steeds grotere uitdaging wordt om inkomsten uit andere bronnen te genereren. Zo is het nog maar de vraag of de vergrijzing ook een structureel positief effect gaat hebben op de inkomsten uit donaties en of jonge donateurs in de toekomst net zo veel zullen geven als de huidige groep 65+’ers nu doet.³ Jongere generaties blijken minder loyaal en kennen een andere steunmentaliteit.

De klassieke wervingsmethoden sorteren dan ook steeds minder effect. De nieuwe donateurs staan steeds minder open voor traditionele lidmaatschapsvormen, een trend die bijvoorbeeld ook zichtbaar is bij omroepen en tijdschriften die al jaren te maken hebben met teruglopende ledenaantallen.

Een andere grote opgave is het behouden en werven van vrijwilligers, een groep mensen die zeer belangrijk is voor goede doelen. De opkomst van pragmatisch idealisme in de samenleving biedt een kans, maar zal voor veel goede doelen een verandering in aanpak vergen. Waar vroeger mensen jarenlang trouw bleven aan goede doelen, wordt er nu vaak gewisseld van goed doel en vaker eenmalig gegeven. Consumenten worden steeds kritischer en willen controle houden over financiële afspraken en dat geldt ook voor goede doelen. Dit gaat hand in hand met het afnemend vertrouwen dat consumenten en ook donateurs in instanties hebben.

charitatief

Hoe bereikt u donateurs?

Donateurs zijn goed te bereiken via de televisie: de publieke zenders en RTL 4 worden het best bekeken. Donateurs lezen vaker glossy bladen met een tuin- of woonthema dan de gemiddelde Nederlander en daarnaast zijn Libelle en Margriet veel gelezen bladen binnen deze groep.

NRC Media heeft speciaal voor de charitatieve sector de belangrijkste trendonderzoeken geduid en samengevat. Nieuwe feiten over uw markt en doelgroepen die u waarschijnlijk nog niet kent zijn vanaf nu beschikbaar in een brancherapport, genaamd Insight.

Download uw eigen brancherapport, inclusief de hier getoonde infographic, óf de rapporten van 14 andere branches.

¹ nrc.nl 2012-07-17
² VFI Goede Doelen Rapport 2012
³ Bekkers, Stam Heart of the donor

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies