Insight: Wat telt is ‘de BV IK’ [Adv]

Vorig artikel Volgend artikel
Insight: Wat telt is ‘de BV IK’ [Adv]

Marketeers in de onderwijsbranche opgelet! Door vergrijzing verandert Nederland in een steeds sneller tempo. Veel babyboomers zullen de komende jaren met pensioen gaan en worden opgevolgd door de jongste generatie op de arbeidsmarkt. Deze nieuwe lichting is ambitieus, bruist van de energie, heeft hoge verwachtingen van werkgevers, is zelfgericht en ondernemend ingesteld. Status, netwerken en ongegeneerd carrière maken bepalen het imago van de twintigers van nu. Voor twijfel en onzekerheid is geen ruimte. Wat telt is ‘de BV IK’.¹

Deze aanstormende generatie zal Nederland veranderen door haar snel groeiende invloed op organisaties, overheidsinstellingen en bedrijven. Hun behoefte aan vrijheid en prestatiegerichtheid vraagt om een toekomstbestendige invulling van onderwijs en werkgeverschap. Waar gaan de ontwikkelingen op het gebied van opleiding en ontwikkeling naartoe? De druk om te presteren en om je te onderscheiden is hoog. Niet alleen van jongeren, maar juist ook van ervaren arbeidskrachten wordt verlangd dat zij zich continu bijscholen om de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te kunnen bijbenen en gekwalificeerd te blijven op hun vakgebied. In het kader van het Europese subsidieprogramma ‘Een Leven Lang Leren’ wordt continue bijscholing door de overheid gestimuleerd en in sommige gevallen zelfs verplicht gesteld.

Er zijn ook fiscale stimuli: zo kunnen werkgevers die investeren in opleiding van hun personeel rekenen op belastingvermindering en zijn opleidingskosten voor particulieren aftrekbaar van hun inkomstenbelasting. In het geval van ontslag kan aanspraak gemaakt worden op het Van-Werk-Naar-Werk budget. Dit persoonsgebonden budget kan besteed worden aan bij- of omscholing en dient langdurige werkloosheid te voorkomen.²

Niet alleen vanuit de overheid, maar ook bij consumenten is er een toenemende behoefte aan zelfontwikkeling waarneembaar. Uit opinieonderzoek blijkt dat zelfbeschikking de afgelopen tien jaar steeds belangrijker is geworden voor Nederlanders. De huidige westerse samenleving kenmerkt zich door individualiteit, keuzevrijheid en een sterke behoefte aan zelfbepaling. Meer dan ooit willen Nederlanders het lot in eigen handen nemen en op geheel eigen wijze invulling geven aan het leven. Een andere sterk opkomende sociaal-culturele trend is het aangaan van zelfverkozen uitdagingen waarbij men de lat steeds hoger legt voor zichzelf. Steeds meer Nederlanders willen in zichzelf investeren, onafhankelijk zijn van een werkgever en verder komen in het leven.³

opleiding

Hoe bereikt u ambitieuze Nederlanders?

Ambitieuze Nederlanders en de Nederlanders die van plan zijn om de komende 12 maanden een cursus te volgen, staan positief tegenover reclame en gebruiken reclame ook vaker dan gemiddeld als informatiebron voor het nemen van aankoopbeslissingen.

NRC Media heeft speciaal voor de onderwijsbranche de belangrijkste trendonderzoeken geduid en samengevat. Nieuwe feiten over uw markt en doelgroepen die u waarschijnlijk nog niet kent zijn vanaf nu beschikbaar in een brancherapport, genaamd Insight.

Download uw eigen brancherapport, inclusief de hier getoonde infographic, óf de rapporten van 14 andere branches.

¹ www.motivaction.nl
² www.na-lll.nl; www.rijksoverheid.nl
³ Motivaction Mentality-meting (1997-2011)