Insight: Ondanks het dalend aantal ambtenaren, zijn de kosten van de overheid in Nederland gestegen [Adv]

Vorig artikel Volgend artikel
Insight: Ondanks het dalend aantal ambtenaren, zijn de kosten van de overheid in Nederland gestegen [Adv]

Marketeers in de non-profitsector opgelet! De overheid is de grootste werkgever van Nederland. Ongeveer één op de tien werkende Nederlanders heeft een baan bij de overheid of in de non-profitsector. In absolute aantallen zijn dat 717.000 personen. Deze mensen werken bij 2.360 overheidswerkgevers, variërend van defensie en politie tot basisscholen en gemeenten.¹

Mede door de huidige economische en financiële situatie staat de overheid als werkgever voor een aantal uitdagingen. Hoe toekomstbestendig is het Nederlandse ambtenarenapparaat? In vergelijking met andere landen (waaronder de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië) is de Nederlandse overheid relatief klein. De afgelopen jaren is het Nederlandse ambtenarenbestel flink gekrompen. Dit is een bewuste keuze. Sinds 2010 is er in het kader van het project ‘Compacte Overheid’ flink gesnoeid in het aantal banen. Ook in het huidige regeerakkoord is de doelstelling opgenomen om het aantal rijksambtenaren terug te brengen door het rijk administratief als één werkgever in te richten, P&O en dienstverlening te bundelen en het aantal rijkskantorenlocaties te concentreren.²

Maar er zijn ook demografische ontwikkelingen die een rol spelen in de krimp van het Nederlandse ambtenarenapparaat. Zo is het aantal werkenden in het onderwijs de afgelopen jaren in omvang afgenomen, doordat scholen te maken hebben met een steeds kleiner leerlingenaantal. Ook gaan steeds meer ambtenaren met pensioen, waarbij de vrijgekomen functies onder invloed van de bezuinigingen niet worden opgevuld door jongere arbeidskrachten. De instroom van jongeren onder de 30 jaar is sinds 2007 sowieso sterk aan het afnemen. Deze elkaar versterkende processen zullen de komende jaren leiden tot een verdere afname van het aantal werkenden in het openbaar bestuur.

overheid

Hoe bereikt u ambtenaren en sociaal maatschappelijk betrokken consumenten?

Ambtenaren worden niet getriggerd door commerciële acties, maar hechten veel waarde aan zaken die echt, puur, oprecht en persoonlijk zijn. Als marketeer kan daarop ingespeeld worden door in de communicatie en reclame-uitingen een authentieke en oorspronkelijke setting te creëren. Om deze groep echt te raken is het vooral belangrijk om verantwoordelijkheidsbesef en het duurzaamheidsaspect te benadrukken.

NRC Media heeft speciaal voor de overheden en non-profitsector de belangrijkste trendonderzoeken geduid en samengevat. Nieuwe feiten over uw markt en doelgroepen die u waarschijnlijk nog niet kent zijn vanaf nu beschikbaar in een brancherapport, genaamd Insight.

Download uw eigen brancherapport, inclusief de hier getoonde infographic, óf de rapporten van 14 andere branches.

¹ www.arbeidenoverheid.nl;
² www.rijksoverheid.nl