Insight: Nederlanders zijn verwend geraakt (vindt de meerderheid) [Adv]

Vorig artikel Volgend artikel
Insight: Nederlanders zijn verwend geraakt (vindt de meerderheid) [Adv]

Marketeers in de luxury & lifestylebranche opgelet! De Nederlandse samenleving wordt meer en meer extravert, direct, prikkelgericht en open-minded. Een nieuwe vorm van zelfgerichtheid overheerst, in combinatie met een verlangen naar ervaring, expressie en betovering. Tegelijkertijd is er bij veel Nederlanders een besef van soberheid opgekomen, dat zich uit in het zuiniger omgaan met geld en een sterkere oriëntatie op immateriële waarden.¹ Deze laatste trend hangt samen met de economische omstandigheden.

Een ruime meerderheid van de bevolking (64%) vindt dat Nederlanders verwend zijn geraakt.² Veel Nederlanders (61%) houden rekening met een lager welvaartsniveau voor de komende jaren en stellen daardoor de aanschaf van duurzame goederen steeds vaker uit. Vooral aan meubels, kleding en schoeisel wordt minder geld uitgegeven. De sterkste omzetdaling van bijna 13% staat op naam van woninginrichtingspecialisten. Het aantal faillissementen van kleding- en schoenenwinkels is in het tweede kwartaal van 2012 in vergelijking met dezelfde periode in 2011 verdubbeld.³

Ondanks de huidige economische omstandigheden blijft de sector van luxe goederen internationaal groeien. In 2011 haalden fabrikanten van luxegoederen recordomzetten. Autoproducent Rolls-Royce overtrof het verkooprecord van 33 jaar geleden. Louis Vuitton behaalde een zo hoge omzetgroei dat er in Frankrijk een nieuwe fabriek werd geopend. Ook de opbrengst van kunstveilingen houdt stand. Beleggingen in kunst leverden in 2011 een rendement van ruim 10% op. Dit was vooral te danken aan Chinese kunstkopers die maar liefst 20% meer uitgaven op veilingen. Van alle categorieën verkopen accessoires en 'harde luxe', zoals sieraden en horloges, het best. Accessoires vertegenwoordigen met 29% de grootste categorie in het luxesegment, terwijl 'harde luxe' goed is voor 22%. Naar schatting zullen vooral deze categorieën de groei van het luxe segment in stand houden.

luxury

Hoe bereikt u de luxeconsument?

De markt voor luxe en lifestyle kent een gevarieerde doelgroep die gemakkelijk geld uitgeeft en goed te bereiken is via specifieke titels en online media. Deze doelgroep is bij uitstek geschikt voor een online benadering.

NRC Media heeft speciaal voor de luxury & lifestylebranche de belangrijkste trendonderzoeken geduid en samengevat. Nieuwe feiten over uw markt en doelgroepen die u waarschijnlijk nog niet kent zijn vanaf nu beschikbaar in een brancherapport, genaamd Insight.

Download uw eigen brancherapport, inclusief de hier getoonde infographic, óf de rapporten van 14 andere branches.

¹ Motivaction Mentality-meting (1997-2011)
² www.motivaction.nl
³ www.cbs.nl