Insight: crisis brengt gebreken in finan-ciële systeem aan de oppervlakte [Adv]

Vorig artikel Volgend artikel
Insight: crisis brengt gebreken in finan-ciële systeem aan de oppervlakte [Adv]

Marketeers uit de financiële dienstverlening opgelet! Nederland maakt een turbulente tijd door waarbij we vandaag niet weten wat er morgen gaat gebeuren. Dat maakt bedrijven en consumenten onzeker. Iedereen blijft dan ook zo veel mogelijk op zijn of haar geld zitten. Met als consequentie dat we allemaal de economische recessie in de hand werken. Ondertussen groeit de mentale impact van de crisis, ook in Nederland. Consumenten hebben weinig vertrouwen in de eigen financiële situatie ¹. Een grote groep Nederlanders verwacht voor de toekomst een lager welvaartsniveau. Tegelijkertijd zien we dat de hoop op verandering overheerst.

De economische situatie roept gevoelens van bezorgdheid op, vooral als het gaat om de toekomst van kinderen, maar ook gevoelens als machteloosheid, kwaadheid en somberheid komen de laatste jaren aanzienlijk sterker naar voren dan voorheen. Dit alles hangt direct samen met het lage vertrouwen dat consumenten hebben in banken, verzekeraars en andere financiële instellingen ².

Driekwart van de Nederlanders is van mening dat de huidige economische tegenslag de gebreken in ons financiële systeem aan de oppervlakte brengt. Volgens de helft van de Nederlanders is de financiële crisis het gevolg van een grote onderschatting van het belang van een duurzame toekomst. Voor veranderingen kijken Nederlanders naar de overheid, de financiële sector en ook naar toezichthouders zoals DNB en AFM. Ook vindt de helft van de Nederlanders dat de financiële sector een belangrijkere rol moet gaan spelen bij het realiseren van de omslag naar een meer duurzame manier van samenleven.

financieel

Kortom: het huidige sentiment wordt gedomineerd door de negatieve gevolgen van de economische situatie en het lage vertrouwen in financiële instellingen, maar organisaties en consumenten hebben ook hoop op verandering. Dit biedt kansen voor vernieuwing, creativiteit en andere manieren van marktprofilering. Bij Nederlanders is een nieuw besef van soberheid opgekomen dat zich uit in het zuiniger omgaan met geld en een sterkere oriëntatie op immateriële waarden. Mensen kopen bijvoorbeeld collectief energie in, staan meer open voor hergebruik en gaan meer op jacht naar koopjes. Nederlanders verwachten in de komende tijd onder invloed van de economische ontwikkelingen minder culturele activiteiten te ondernemen, het buiten de deur eten te beperken en uitgaan staat ook minder hoog op de agenda. Daarentegen verwachten ze meer te gaan wandelen, fietsen, lezen en internetten ³.

Hoe bereikt u mensen die geïnteresseerd zijn in economische en financiële
onderwerpen?

Nederlanders met een interesse in economische en financiële onderwerpen staan voor een aanzienlijke (potentiële) doelgroep die vooral via printmedia goed te bereiken is.
NRC Media heeft speciaal voor de financiële dienstverleningssector de belangrijkste trendonderzoeken geduid en samengevat. Nieuwe feiten over uw markt en doelgroepen die u waarschijnlijk nog niet kent zijn vanaf nu beschikbaar in een brancherapport, genaamd Insight.

Download uw eigen brancherapport, inclusief de hier getoonde infographic, óf de rapporten van 14 andere branches.

¹ www.cbs.nl;
² www.motivaction.nl;
³ Motivaction Mentality-meting (1997-2011)