Eerste resultaten STIR bereiksonderzoek openbaar

Vorig artikel Volgend artikel
1114017795stir

De Stichting Internetreclame (STIR) publiceert vandaag tijdens een Mediawerkgroepsessie over internetonderzoek de eerste resultaten. Uit die resultaten blijkt dat in maart de bij STIR aangesloten websites gezamenlijk ruim 84% van de actieve Nederlandse internetpopulatie van 13 jaar en ouder bereiken. Het bereiksaandeel van de STIR-websites ligt op 92%.

In totaal realiseren de aangesloten sites bijna 1,9 miljard pageviews per maand. De maartdata geven een realistisch beeld van het profiel van bereikte bezoekers, alsmede de locatie vanwaar men het internet bezoekt. Het STIR bereiksonderzoek internet is hiermee het eerste onderzoek in de markt dat niet alleen bereik thuis in kaart brengt, maar ook op de werkplek .

De aangesloten sites bereiken gezamenlijk 77% van de internetters thuis en ruim 25% van de surfers op hun werkplek. De werkplek is goed voor 24% van het totaal aantal pageviews. Voor de werkende populatie is dit 31%.

De problemen waar STIR eerder mee te kampen had zijn nu grotendeels opgelost. Een deskundige technische commissie (TC), bestaande uit vertegenwoordigers van PMA, BVA, Publieke Omroep, internet mediabureaus en exploitanten, bewaakt de kwaliteit van het onderzoek en beoordeelt de onderzoeksdata voorafgaand aan uitlevering hiervan. Op basis van door de TC opgestelde normen voldoet een klein aantal sites nog niet aan de coderings- en meeteisen. In enkele gevallen zullen de resultaten van websites om deze reden niet worden meegenomen in de rapportage van maart.

In andere gevallen zullen de resultaten wel worden meegenomen, maar waarschuwt de TC voor grote verschillen met toekomstige data-uitleveringen.

De volledige dataset zal nog voor het einde van de maand april door Intomart GfK en Nedstat worden uitgeleverd aan geselecteerde softwarebureaus, die op hun beurt de data ter beschikking stellen aan de STIR-leden, PMA-bureaus en overige door STIR geselecteerde partijen.

www.stir.nl

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies