Automatisering in het onderwijs BYOD (Bring Your Own Device)

Vorig artikel Volgend artikel
Automatisering in het onderwijs BYOD (Bring Your Own Device)

[Alexander van der Plaats] In de afgelopen jaren heeft IT in het onderwijs een vlucht genomen. Dit heeft niet alleen betrekking tot de administratie en uitvoering binnen het onderwijs. Ook lespakketten worden steeds vaker digitaal aangeboden aan de leerlingen. Uit onderzoek van SLO blijk dat het afgelopen jaar het gebruik van digitale leermiddelen sterk is toegenomen.

De digitalisering van het onderwijs stelt instellingen voor een keuze: Moet de school een gestandaardiseerde IT-voorziening gaan aanbieden waarin elke leerling keuze heeft uit een beperkt aantal apparaten? Of moeten de scholen een open aanpak hanteren en die keuze laten aan de leraren en leerlingen zelf?

Jan Stedehouder, BYOD expert en schrijver van het boek Bring Your Own Device neemt hier een duidelijke stelling in: “Mijns inziens is het niet aan onderwijsinstellingen om één of meerdere devices tot de facto standaard uit te roepen en daar hun onderwijsprogramma op af te stemmen. Het lijkt mij verstandiger een onderwijs progamma in te richten met ruimte voor tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk leren.

Deze open aanpak van BYOD geeft onderwijsinstellingen de kans om zich te blijven ontwikkelen binnen de digitalisering van het onderwijs. "Wanneer je geen devices of applicaties uitsluit, ben je als onderwijsinstelling klaar voor welke technologie er ook op je afkomt, welk device, applicatie of dienst de leerling maar ook wenst te gebruiken. Dan pas heb je pas echt een 'bring your own device'-beleid voor het onderwijs," aldus Stedehouder.

Met een open aanpak van BYOD komen er ook nieuwe uitdagingen voor de IT-beheerder op scholen om de hoek kijken, want hoe houd je controle over een groeiend aantal apparaten in de portfolio waarop ook een groeiend aantal applicaties zullen worden geplaatst voor de invulling van de lessen? Scholen zijn nu al gedwongen om krachtige beveiligingsregels te hanteren met het oog op de doelgroep die de apparatuur gebruikt, zeker als het gaat om de internettoegang. Scholen moeten goed nadenken over de manier waarop zij deze toegang kunnen uitbreiden naar de nieuwe lesmaterialen en apparaten en hoe ze deze toegang het beste kunnen beheren en bewaken. Daarnaast moeten scholen hun computers en toepassingen bijwerken met de laatste updates en patches, het overzicht op de softwarelicenties houden en hun systemen beveiligen. Er zijn verschillende manieren om een antwoord op deze problemen te bieden.

Alle hardware en software zal moeten worden ondersteund en beheerd wat de werkdruk van de IT-verantwoordelijken flink zal verhogen. Dit terwijl er niet meer budget beschikbaar wordt gesteld om meer personeel aan te nemen. Een logische oplossing is dan ook om zo veel mogelijk IT-beheertaken te automatiseren. Als er een systeem geïmplementeerd wordt dat automatisch zorg draagt voor veel voorkomende beheertaken, zoals het installeren van patches en updates, zal het IT-personeel minder tijd kwijt zijn en hoeven docenten niet steeds handmatig in te grijpen. Op deze manier kan het IT-team zich concentreren op activiteiten en projecten die voor toegevoegde waarde zorgen, zoals een snellere probleemoplossing en extra kostenbesparingen.

Deze aanpak is geschikt voor scholen die zelf de controle over hun toepassingen en netwerken willen behouden, of in situaties waarin de benodigde toepassing niet beschikbaar is "as-a-service". Scholen kunnen ook een hybride model overwegen, waarin sommige applicaties worden afgenomen via een cloud-aanbieder en het IT-beheer op de school wordt geautomatiseerd. Deze oplossing zal uitkomst bieden aan scholen die over een beperkt IT-staf beschikken.

Scholen moeten nu nadenken over de manier waarop zij de digitalisering van het onderwijs gestalte zullen geven en scholieren toegang zullen bieden tot het grotere aanbod van IT-middelen dat hiervoor vereist zal zijn. Alvast een fijne start van het nieuwe schooljaar toegewenst. De auteur Alexander van der Plaats is Marketing Manager Dell KACE Western Europe Region.

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies