Is WiFi slecht voor onze bomen en planten?

Vorig artikel Volgend artikel
Is WiFi slecht voor onze bomen en planten?

Wifi zou wel eens heel slecht kunnen zijn voor de natuur en meer specifiek voor onze bomen en planten. Deze vraag komt naar voren uit een onderzoek wat is uitgevoerd door Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR.

Uit een eerste laboratoriumonderzoek naar de effecten van elektromagnetische straling op de groei van planten is naar voren gekomen dat de straling mogelijk een negatieve invloed heeft op de gezondheid van planten. In een bericht schrijft de Wageningse Universiteit dat essen, bomen die in de stedelijke omgeving in toenemende mate last hebben van groeiverstoringen, in een kweekcel met zgn. wifi access points verkleuringen en afsterving van bladeren bleken te vertonen. Hoewel de effecten bij meerdere stralingsbronnen en meerdere bomen gevonden werden, vinden de onderzoekers het wenselijk om de proef te herhalen en bij voorkeur gedurende een langere periode en op grotere schaal.

Bomen in stedelijke omgeving vertonen de laatste jaren een toenemend aantal aantastingen zoals scheuren, knobbels, verkleuringen en diverse vormen van afsterving van weefsel. In het verleden is onderzocht of deze verschijnselen veroorzaakt worden door biologische factoren, zoals ziekten en plagen. Tot op heden heeft dat onderzoek geen duidelijke oorzaak aangewezen.

Wageningen University onderzocht in opdracht van de gemeente Alphen a/d Rijn in hoeverre het toenemend aantal bronnen van elektromagnetische straling, zoals zendmasten, een rol zou kunnen spelen bij de verslechterde gezondheid van de bomen. Daarbij werd in een kweekcel het effect van de straling van zogenaamde wifi accesspoints op kleine Esboompjes onderzocht.
De essen werden gedurende ruim drie maanden blootgesteld aan zes stralingsbronnen met frequenties variërend van 2412 tot 2472 MHz en een vermogen van 100 mW EIRP op 50 cm afstand.

Bladeren nabij de stralingsbronnen vertoonden tijdens het onderzoek na een paar maanden een metaalglansuiterlijk, een verkleuring van de bladeren die het gevolg bleek te zijn van het afsterven van de buitenste cellaag van de bladeren. De metaalglans werd opgevolgd door verdroging en afsterven van een deel van het blad. Bron [wageningenuniversity]

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies