​Waarom de prijsplafonds leiden tot 4 verschillende volumeplafonds

​Waarom de prijsplafonds leiden tot 4 verschillende volumeplafonds

Vorig artikel Volgend artikel

RTL Nieuws kwam deze week met het nieuws dat de prijsplafonds voor energie in 2023 lang niet altijd gelden tot 1.200 kuub gas en 2.900 kWh stroom per huishouden. Dit betreffen dan de volumeplafonds die onderdeel uitmaken van de regeling voor prijsplafonds.

Harde knip in volumeplafonds bij de jaarafrekening

Dit is het gevolg van het feit dat energieleveranciers het verbruik van huishoudens voorafgaand aan een overstap van energieleverancier of een verhuizing niet kunnen inzien. Daarvoor zou er namelijk een nieuw systeem voor de uitwisseling van verbruiksgegevens tussen energieleveranciers moeten worden opgetuigd. Bovendien is het de vraag of dit vanuit privacywetgeving überhaupt wenselijk is.

Derhalve wordt er in beide volumeplafonds van 1200 kuub gas resp. 2900 kWh stroom voor iedereen een harde knip gemaakt bij de jaarafrekening. Er ontstaan daardoor eigenlijk vier verschillende volumeplafonds. Twee volumeplafonds (gas & stroom) voor de periode vanaf 1 januari 2023 tot en met de jaarafrekening én twee volumeplafonds (gas & stroom) voor de periode vanaf de jaarafrekening tot en met 31 december 2023. Overschrijdingen binnen de ene periode mogen niet worden gecompenseerd met de andere periode en leiden op die wijze dus tot de hogere tarieven van de energieleverancier. Binnen de twee periodes zelf mag het verbruik overigens wel op een hoop worden gegooid.

Beneden de volumeplafonds blijven en toch de hogere tarieven moeten betalen?

Het ministerie heeft hiertoe gemiddelde verbruiksprofielen voor gas en stroom opgesteld. Deze profielen houden in principe rekening met de verschillen in verbruik tussen zomer en winter. Het blijven echter gemiddelden die niettemin voor elk huishouden van toepassing worden verklaard. De sommen van de dagelijkse gemiddelde verbruiksprofielen tellen op tot de respectievelijke volumeplafonds over een bepaalde periode.

Er ontstaat hierdoor de mogelijkheid dat huishoudens die sterk afwijken van deze gemiddelden voor een gedeelte van hun verbruik toch de hogere tarieven van hun energieleverancier moeten betalen. Zelfs als ze per saldo ruim onder de volumeplafonds voor gas en stroom blijven in 2023. Dit kan tevens gebeuren wanneer het weer zich in 2023 atypisch gedraagt, doordat we bijvoorbeeld een extreem koude periode doormaken.

Per huishouden de volumeplafonds vóór en ná de jaarafrekening berekenen

Ondergetekende heeft de ministeriële verbruiksprofielen voor gas en stroom in een handig Excel-bestand gezet. Daarmee kan ieder huishouden berekenen hoeveel de volumeplafonds voor gas en stroom bedragen vóór en ná de jaarafrekening. De bron van deze gegevens vormt de regeling zoals deze 12 december jl. aan de Tweede Kamer is verzonden.

De afzonderlijke maandwaarden voor zowel gas als stroom zijn al berekend. Verder is het slechts een kwestie van de Excel-formules voor de desbetreffende maand van de jaarafrekening aanpassen tot en met c.q. vanaf de datum van afrekening. Je krijgt dan precies inzichtelijk hoeveel gas en stroom je in de periode vóór en ná de jaarafrekening mag verbruiken in relatie tot de prijsplafonds van € 0,40 per kWh en € 1,45 per m3.

Je kunt het Excel-bestand downloaden via: Bestand > Downloaden > Microsoft Excel (.xlsx). Op deze manier kun je jouw verbruik in relatie tot de prijsplafonds nauwkeuriger monitoren en kom je tenminste niet voor ongewenste verrassingen te staan.

Dit artikel en de bijlage zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen. De auteur aanvaardt niettemin geen enkele aansprakelijkheid in relatie tot de onderwerpen die binnen dit artikel en de bijlage worden beschreven.

[Fotocredits - BillionPhotos.com © Adobe Stock]

Art Huiskes

Art ziet zichzelf als onderzoeksjournalist en doorgrondt het liefst thema's die anderen volgens hem laten liggen. Verklarende en verdiepende artikelen...

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies