Telecomproviders worden steeds duurzamer

Telecomproviders worden steeds duurzamer

KPN, Vodafone en T-Mobile op weg naar CO2-neutrale bedrijfsvoering

Vorig artikel Volgend artikel

Dat we met z’n allen iets tegen de oorzaken die leiden tot de opwarming van de aarde en klimaatverandering moeten doen, dat is inmiddels wel tot iedereen doorgedrongen. Een jaar of 40 geleden ging de discussie vooral over het terugdringen van zure regen en drijfgassen. Nu zijn het al jaren de uitstoot van CO2 en stikstof die fors omlaag moeten. Dat geldt zowel voor onszelf als de industrie. Windmolenparken, elektrische auto’s, warmtepompen, zonnepanelen zijn maar een paar oplossingen die onze energieproductie en -gebruik ‘groener’ maken en de CO2 footprint verkleinen. Ook de mobiele netwerkproviders werken aan een groenere bedrijfsvoering. Niet alleen op hun kantoren, maar ook voor de duizenden zendmasten waar de nodige energieverslindende apparatuur staat en hangt, en hun datacenters.

Vodafone, KPN en T-Mobile werken aan CO2-reductie

Vodafone doet dat onder andere door het inzetten van steeds meer slimme software die ervoor zorgt dat het elektriciteitsverbruik van haar mobiele netwerk daalt. Op momenten dat het minder druk is op het netwerk, past de slimme software de capaciteit van het netwerk aan. De provider startte daarmee in 2021 en dat levert inmiddels al een jaarlijkse besparing van 5 Megawatt op. Het mobiele netwerk van Vodafone gebruikt daardoor nu zo’n 9 procent minder energie, wat gelijk staat aan het energieverbruik van 3200 huishoudens. Tussen nu en 2025 streeft de provider ernaar om de totale CO2-footprint met de helft terug te brengen.

Behalve de inzet van slimme, energiebesparende, software is Vodafone ook bezig met het uitschakelen van alle 3G-apparatuur in zendmasten. Daarvoor moeten in totaal zo’n 4000 locaties bezocht worden. Met 150 bezoeken per maand is dat een hele klus die uiteindelijk een besparing van maar liefst 14.4 GigaWatt oplevert.

Windmolens-a
KPN zet vooral in op windenergie

KPN gaat voor windenergie

Ook KPN werkt aan de verduurzaming van haar (mobiele) netwerk. Deze maand werd bekend dat de provider een 15-jarige overeenkomst gesloten heeft met Eneco vor de afname van windenergie. Eneco bouwt daarvoor samen met Shell een nieuw offshore windpark. Doelstelling is om in 2027 meer dan de helft van de energievoorziening voor het KPN netwerk afkomstig zal zijn uit windenergie.

KPN zal vanaf 2027 op jaarbasis ruim 200 GWh (gigawatt uur) aan stroom afnemen van het nieuwe windpark. Uniek een de overeenkomst met Eneco is dat de groene stroom ‘as nominated’ aan KPN geleverd wordt. Dit betekent dat KPN daadwerkelijk de groene stroomproductie van het windpark afneemt op de momenten dat het waait. Op de momenten dat het niet waait kunnen andere oplossingen worden ingezet zoals bijvoorbeeld opslag of zonne-energie.

De afgelopen jaren heeft KPN al veel stappen ondernomen om niet alleen klimaatneutraal te opereren, maar ook het verbruik van energie te reduceren. Zo slaagde de provider erin om het absolute verbruik tussen 2010 en nu met 45 procent terug te dringen, ondanks dat het dataverbruik in die periode met een factor 24 toegenomen is.

T-Mobile

Ook bij de derde mobiele provider, T-Mobile, is CO2-reductie een belangrijk thema. Zo werd in 2021 al 5,4 procent minder elektriciteit gebruikt voor het mobiele netwerk dan het jaar daarvoor. Inmiddels maakt T-Mobile voor haar netwerk, datacenters, kantoren en winkels alleen nog gebruik van groene energie.

Daarnaast streeft T-Mobile ernaar dat in 2025 een substantieel deel van haar bedrijfsvoering (en mobiele netwerk) 100 procent CO2-neutraal opereert. Wat de magenta provider op het gebied van duurzaamheid nog meer van plan is, en al gerealiseerd heeft, staat in het jaarlijkse CSR-rapport van T-Mobile.

Ron Smeets

Ron verdiende zijn sporen in de Telecom als Mobile Cowboy. Na bijna 15 jaar was hij toe aan een nieuwe uitdaging als zelfstandig freelance journalist,...