Flinke stijging van aantal meldingen internetdiscriminatie

Flinke stijging van aantal meldingen internetdiscriminatie

Met name op social media

Vorig artikel Volgend artikel

Bij het meldpunt voor internetdiscriminatie MiND zijn het afgelopen jaar flink wat meer meldingen binnen gekomen. Over 2015 ontving het MiND 652 meldingen over discrimerende online uitingen, en dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder.

De meeste meldingen hadden betrekking op discriminatie op grond van ras (44%) en godsdienst (22%). En meer dan de helft van de uitingen (64%) werd gedaan op social media.

De verklaring voor deze stijging is volgens directeur Titus Visser niet eenduidig: “In de eerste plaats neemt de bekendheid van MiND toe, onder andere door de landelijke campagne ‘Zet een streep door discriminatie.’ van de Rijksoverheid, onze Facebook-campagnes en de intensivering van de samenwerking met onze partners. Daarnaast spelen maatschappelijke discussies in de samenleving een rol.”

Social media

Meer dan de helft van de meldingen (417) gaat over uitingen op social media. Na een bijeenkomst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met social media platforms in oktober heeft MiND concrete afspraken gemaakt met Twitter en Facebook over de gezamenlijke aanpak van discriminatie. Naast social media werd er ook gemeld over uitingen op fora, blogs of opiniesites (54) en overige websites (169).

[Afbeelding © 1dbrf10 - Fotolia]

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies