Apps steeds bepalender voor de toekomst van internet en mobile

Vorig artikel Volgend artikel

Dat mobile en location based de toekomst zijn wisten we al. Steeds meer consumenten gebruiken apps en het mobiele web. Alleen vergissen velen zich in het tempo waarin dit wordt opgepakt. Jaarlijks zijn grote veranderingen waar te nemen in mobiel gebruik. De hedendaagse consument stopt steeds meer tijd in het gebruik van apps. We staan op met onze smartphone in de hand en gaan vervolgens ook weer naar bed aan het einde van de dag vergezeld door het device.

Apps continueren op het mobiele web
Uit onderzoek van Flurry is gebleken dat de gemiddelde consument in de VS 2 uur en 42 minuten per dag spendeert op zijn smartphone. Dit is bijna 10% per etmaal. Opvallend is dat consumenten de tijd wel anders besteden. Tijd gespendeerd op diverse apps neemt gestaag toe, terwijl tijd op mobiele websites jaarlijks afneemt. Dit jaar besteed de consument 86% van de totale 2 uur en 42 minuten per dag aan apps.

Apps steeds bepalender voor de toekomst van internet en mobile

Wat doet de consument in deze tijd?

Uit het figuur, valt af te leiden dat het onderdeel gaming het grootste aandeel voor zich neemt. Ook in 2013 was dit onderdeel even groot. Verder valt op dat social en messaging applicaties zijn toegenomen met 4%. Ook Facebook slokt tijd op met een aandeel van 17%. Twitter en Youtube vormen een redelijk klein aandeel met respectievelijk 1,5% en 4%.

Als er wordt gekeken naar mobile browsers neemt Apple Safari met een aandeel van 7% de leiding. De browsers van Google hebben een aandeel van 5%.

time_spent 

Google en Facebook nemen als eerste het touw

Google en Facebook vormen welgefundeerde franchises in mobile. Toch vormen de twee giganten samen waarschijnlijk minder dan 25% van de totaal gespendeerde tijd door de gemiddelde US mobile consumer. Apps als Snapchat, Whattsapp, Pinterest en Waze hebben ook een aandeel in het tijdsbestek. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er talloze mogelijkheden zijn voor verschillende segmenten om mobile optimaal in te zetten. Zo verwacht eMarketer dat de mobile ads markt met 75% zal groeien in 2014. Met het oog op de toekomst is voorspeld dat over 3 jaar in-app advertentie inkomsten hoger zullen zijn dan web display ads.

‘Time-spent is the timeless currency’

Bovenstaand gezegde is een oude advertising uitspraak. De uitspraak houdt kort gezegd in dat de winst die voortvloeit uit advertising gelijk moet zijn aan de tijd die hieraan wordt besteed. Een app die 10% van de gespendeerde tijd inneemt, zal ter compensatie ook minstens 10% van de winst moeten genereren.

In het figuur is duidelijk te zien dat Facebook het meest voldoet aan deze uitspraak. Gespendeerde tijd en advertentie-uitgaven gaan bijna gelijk op. eMarketeer beweert dat Facebook eind vorig jaar 17,5% van alle mobile advertising winsten voor zijn rekening nam.

Google daarentegen, heeft een veel hoger gespendeerd bedrag en een lage tijdsbesteding. Bij andere apps is de verhouding precies het tegenovergestelde. De gespendeerde tijd bedraagt een percentage van 65% en de advertentiekosten bedragen een percentage van 33%.

ad_spend
Jorin Mouwen

Jorin heeft toerisme en recreatie gestudeerd aan de NHTV met als specialisatie e-travel en was hij werkzaam voor HotelToday.com. Daarnaast heeft Jorin...

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies