Mobile25.02.2012

73% Nederlandse organisaties denkt na over inzet van mobiele apps


Symantec heeft deze week haar 2012 State of Mobility Survey bekend gemaakt. Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat 73% van de Nederlandse organisaties nadenkt over het inzetten van mobiele apps. Een derde geeft aan dat zij op dit moment mobiele applicaties aan het implementeren is of deze al heeft geïmplementeerd.

De State of Mobility Survey laat de uitdagingen zien waar organisaties mee worstelen in de opvang van het mobiliteitsomslagpunt en identificeert en kwantificeert ook de risico’s rond mobiliteit zoals IT-beslissers die zien. In dit onderzoek laten meer dan 6.000 organisaties uit 43 landen zien wat de veranderingen zijn in het gebruik van mobile devices en mobiele applicaties.

sem.jpg
sem.jpg

Mobile devices, belangrijke business tools

De significante adoptie van mobiele applicaties door organisaties laat een groot vertrouwen zien in de mogelijkheden van mobility om meerwaarde te kunnen leveren. Dit vertrouwen wordt ook ondersteund door een zeldzame afstemming tussen verwachtingen en realiteit. Over het algemeen zijn de verwachte winsten van nieuwe technologieën veel groter dan de realiteit op het moment van implementatie. Echter, van de smartphones en tablets die op dit moment worden gebruikt, verwacht zeventig procent van de respondenten een verhoging in de productiviteit van medewerkers te zien, 77 procent zag na de implementatie al een stijging in de productiviteit. Daarnaast vertrouwt 51 procent van de respondenten op mobile devices voor line-of-business applicaties. Dit is weer een teken dat mobility is gestegen naar een mainstream-status.

Mobility initiatieven hebben een significante impact op IT-middelen

Zoals bij de adoptie van iedere nieuwe technologie is mobility een uitdaging voor de IT-organisatie. Driekwart (33 procent) van de Nederlandse respondenten geeft aan dat mobility enigszins tot uiterst uitdagend is, terwijl tweederde opmerkt dat het reduceren van kosten en complexiteit een van de belangrijkste prioriteiten is van de organisatie. In Symantecs opzicht laat dit stijgende pijnniveau de transitie zien van kleine pilots en tactische implementaties, waar vaak niet naar beleid wordt gekeken en uitzonderingen worden gemaakt, naar organisatiebrede implementaties waarbij beleidsnormen op grote schaal een grote complexiteit introduceren. Hieruit blijkt ook dat er bij veel implementaties nog niet voldoende voordeel gehaald wordt uit bestaande bedrijfssystemen en -processen. Dit zou veel van de pijn en kosten verlichten die bij een grotere omvang en verdubbeling van middelen komen kijken.  

Mobility risico’s hebben impact op organisaties

De adoptie van mobility is niet zonder risico en IT-organisaties erkennen deze uitdaging. Ongeveer drie op de vier organisaties geeft aan dat het onderhouden van een hoog security niveau een belangrijk zakelijk doel is voor mobility. 44 procent ziet mobile devices als een van de belangrijkste IT-risico’s, waardoor het voor de IT-afdeling het meest belangrijke risico wordt. De zorgen zijn erg breed, van verloren en gestolen devices, datalekken, ongeautoriseerde toegang tot zakelijke bronnen en de verspreiding van malware vanaf mobile devices naar het bedrijfsnetwerk. Nu mobile devices vitale bedrijfsprocessen en data leveren, zijn de kosten van security-incidenten significant. De gemiddelde jaarlijkse kosten van Nederlandse bedrijven voor mobile incidenten, inclusief dataverlies, schade door brand, productiviteitsverlies en verlies van klantvertrouwen bedroeg voor organisaties USD $35.000.

Aanbevelingen

Organisaties die voor mobility kiezen, zonder dat zij afbreuk doen aan de security, zullen bedrijfsprocessen verbeteren en productiviteitswinsten behalen. Daartoe moeten organisaties overwegen om een mobile strategie te ontwikkelen die de mobile cultuur van de organisatie definieert en in lijn is met hun tolerantie van veiligheidsrisico’s.

Geef iedereen de mogelijkheid: Mobility biedt enorme mogelijkheden voor organisaties. Ga na hoe er voordeel uit mobility behaald kan worden en ontwikkel een gefaseerde aanpak om een ecosysteem op te bouwen dat het plan ondersteunt. Om de meeste mobiele vooruitgang te krijgen, maak je een plan voor line-of-business mobile applicaties die een mainstream gebruik hebben. Medewerkers zullen toch wel gebruik maken van mobile devices, zorg daarom dat het in de voorwaarden staat. 

Denk strategisch: Maak een realistische inschatting van de uiteindelijke omvang van het business plan en de impact hiervan op de infrastructuur. Denk verder dan email. Ga alle mobiele mogelijkheden na die kunnen worden geïntroduceerd en begrijp de risico’s en dreigingen die moeten worden opgevangen.

Beheer efficiënt: Mobile devices zijn legitieme endpoints die dezelfde aandacht nodig hebben als traditionele PC’s. Veel van de processen, het beleid, opleidingen en technologieën die worden gebruikt voor desktops en laptops zijn ook toepasbaar op mobiele platformen. Het beheer van mobile devices moet dus geïntegreerd worden in het overall framework voor IT-beheer en op dezelfde manier geadministreerd worden. Ideaal gezien door gebruik te maken van compatibele oplossingen en eenzelfde beleid. Dit creëert een operationele effectiviteit en verlaagt de total cost of ownership.

Zet op de juiste wijze door: Nu steeds meer medewerkers hun persoonlijke devices met het bedrijfsnetwerk verbinden, moeten organisaties hun gebruiksbeleid aanpassen om het geschikt te maken voor zowel persoonlijke als bedrijfs-devices. Beheer en security moeten gebaseerd zijn op het eigendom van het device en de bijbehorende controles die de organisatie vereist. Medewerkers zullen doorgaan met het toevoegen van devices aan het corporate netwerk om hun werk efficiënter en leuker te maken. Organisaties moeten daarom een plan maken; legaal, operationeel en cultureel.

Zorg voor een uitgebreide beveiliging:Kijk verder dan het wachtwoord, wis- en applicatieblokkeringsbeleid. Focus op de informatie en waar het wordt bekeken, overgedragen en opgeslagen. Integratie met bestaand beleid voor data loss prevention, encryptie en authenticatie zorgt voor een consistente naleving van de regelgeving.

Symantecs 2012 State of Mobility Survey is uitgevoerd door Applied Research tussen augustus en november 2011. De resultaten zijn gebaseerd op 6.275 organisaties in 43 landen in Noord Amerika, EMEA, Pacifisch Azië, Japan en Latijns Amerika. Binnen kleine organisaties heeft Symantec met de IT-verantwoordelijken gesproken. Binnen grotere organisaties met senior IT en C-level professionals. In dit onderzoek verwijzen mobile devices naar handheld devices zoals de Blackberry Smartphone, iPhone, Android, iTouch en andere vergelijkbare devices. Laptops zijn niet opgenomen in de definitie van mobile devices.