Stop Vodafone

Vorig artikel Volgend artikel
Stop Vodafone

Oprichter van die site stopvodafone.com, de persoon die ook Vodafone daagt, plaatst vrolijk google ads op zijn site. Hij spoort iedereen aan er veel op te klikken en verdient er zo geld mee. Daarmee kan hij dus zijn eigen rechtzaak tegen vodafone laten betalen.

Na de lees meer, het hele verhaal over en achter stopvodafone.com.

Klachten over telecom-aanbieders zijn niet ongewoon. Wat minder vaak voorkomt, is dat een discussie op een blog uitgroeit tot een claim van formaat. Vanaf het moment dat de oproep voor de SWAS gezamenlijke claim tegen Vodafone online stond (eind juni), hebben minstens 300 boze Vodafone abonnees zich gemeld en aangesloten bij de initiatiefnemer. Je kunt gerust spreken van een enorme groei, en met de aandacht die de claim trekt, lijkt aan die toename niet snel een einde te komen.

Toen blogger SWAS enkele maanden geleden het tegoed van zijn abonnement voor mobiel internet wilde controleren, waren de verbruiksgegevens ontoegankelijk. Een storing. De tweede, derde en vele andere pogingen tot de dag van vandaag toe om het tegoed te kunnen controleren, draaiden allemaal op niets uit. Vodafone klantenservice bellen om de gegevens op te vragen, leverde ook niets op. Pas toen de rekening kwam, was het verbruik zichtbaar geworden, zonder waarschuwing van overschrijding van verbruikslimieten en zonder mogelijkheid tot controle.

Ergernis en frustratie hierover vormden de aanleiding tot het formuleren van een claim tegen Vodafone. Een oproep aan lotgenoten om mee te werken aan een gezamenlijke eis volgde. Deze oproep vond al snel gehoor bij een nog immer groeiend aantal mensen dat meent door Vodafone en de ontoegankelijkheid van het data- en beltegoed gedupeerd te zijn. Abonnees op mobiel telefoneren hebben zich eveneens aangesloten, daar zij menen op precies dezelfde wijze door Vodafone op kosten te zijn gejaagd.

De claim
De eisen van de deelnemers zijn schadeloosstelling met terugwerkende kracht tot de dag dat inzage in het data/beltegoed verhinderd werd, en onvoorwaardelijke ontbinding van het contract, eveneens met terugwerkende kracht, vanaf datzelfde moment. De gedupeerden hebben allen schade geleden door de langdurige onbeschikbaarheid van de gegevens en het uitblijven van waarschuwingen voor overschrijding van de overeengekomen databundel. En ook al is de dienst kosteloos, de belofte "je hebt altijd online inzicht in je verbruik en een overzicht van je rekeningen" is niet nagekomen, wat tot veel narigheid en financiële schade heeft geleid, als we de verhalen van de eisers erop nalezen. Het vertrouwen van de betrokken klanten in Vodafone is ernstig geschaad.

De reactie van Vodafone
Vodafone zelf is tot nu toe niet erg spraakzaam geweest over deze kwestie. Op vodafone.nl viel, na inloggen om bij de persoonlijke gegevens te komen, veelvuldig een belofte van verbetering van de situatie te lezen, in de vorm van een vaak gewijzigde boodschap. Een officiële verklaring voor de ontoegankelijkheid van de verbruiksgegevens is de grote toename van het aantal klanten, die een overstap naar een ander klantenregistratiesysteem noodzakelijk maakte. De storing zou van die overgang een gevolg zijn.

Dat is de strekking van de verklaring die Yvonne Koks, manager Public Relations van Vodafone Nederland, van de situatie geeft. Inmiddels is het bekijken van de rekeningen overigens weer mogelijk, zoals door de Vodafone zegsvrouwe in een artikel op ZDnet al beloofd was. De verbruiksgegevens blijven vooralsnog verborgen. Maar daarmee is de kous niet af voor SWAS, de initiatiefnemer van de claim en webmaster van www.stopvodafone.com en hij is van plan de claim deze maand bij Vodafone neer te leggen.

Bijzondere bezoekers op SWAS blog

Aan de discussie over Vodafone op de blogs van SWAS wordt door behoorlijk wat mensen deelgenomen, die allen, althans zo leek het, vergelijkbare ervaringen hadden. Een van de deelnemers maakte zich kenbaar als een medewerker van Vodafone (Webrelations). Op zijn minst merkwaardig is het feit dat het IP-adres van deze medewerker hetzelfde was als dat van tien andere. Het bijeen gegroepeerd zijn van negen van deze aliassen, deed bij SWAS het vermoeden ontstaan dat er een bewuste en goed geregisseerde poging werd gedaan om zijn actie dwars te zitten.

Geconfronteerd met deze feiten, verklaarde een van deze aliassen dat het ging om vrienden die bij hem op bezoek waren en allemaal van zijn computer gebruik maakten.

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies