Angst voor virusgolf iPhone onterecht

Vorig artikel Volgend artikel
1196775630virus-iphone

De iPhone van Apple is nog maar net op de markt en een aantal beveiligingsbedrijven verwachten al een virusgolf die zich op gigantische schaal zal manifesteren.

Experts van G DATA Security Lab hebben deze risico’s voor de iPhone- en Symbian-smartphones aan een microscopisch onderzoek onderworpen. De resultaten zijn geruststellend: het potentiële gevaar waarover wordt gesproken, is te verwaarlozen zo klein. Voor de malwaresector vormen smartphones feitelijk geen doelwit dat de moeite waard is. In de afgelopen twaalf maanden hebben zijn slechts 23 nieuwe, kwaadaardige programma’s geidentificeerd voor Symbian, het meest gebruikte smartphoneplatform.

Er is maar tweeënhalf uur nodig om eenzelfde aantal malware voor Windows te detecteren. Naar inschatting van Dirk Hochstrate van G DATA ondermijnen bepaalde leveranciers van beveiligingsproducten bewust het vertrouwen van smartphonebezitters om de verkoop van hun beveiligingsproducten voor mobiele telefoons te stimuleren .

Het kan niet worden ontkend dat online criminelen altijd op zoek zijn naar nieuwe inkomstenbronnen. In tegenstelling tot andere berichten zijn de onderzoekers van oordeel dat cybercriminelen smartphones als oninteressant zullen blijven zien. Volgens een grondige analyse weegt de gecompliceerdheid waarmee de professionele malwaremakers te maken krijgen absoluut niet op tegen de eventuele baten.

Een andere troost voor smartphonegebruikers is dat vanuit technisch oogpunt massadistributie van kwaadaardige programma’s - ook onder Symbian - nauwelijks te realiseren is, omdat Bluetooth niet geschikt is voor het snel verspreiden van malware.

De MMS-route is een mogelijk kanaal voor een kwaadaardige code, maar de installatieprocedure vereist specifieke gebruikershandelingen. Veel smartphonegebruikers staan voldoende wantrouwig tegenover e-mails om niet in de bekende trucs te trappen. Kopers van de iPhone hoeven niet bang te zijn voor MMS als aanvalsroute: de iPhone heeft geen MMS-functies.

Hochstrate zegt: “Bepaalde leveranciers van beveiligingsprogramma’s maken duidelijk gebruik van de mediahype rond de nieuwe mobiele hoofdrolspeler van Apple om een volkomen ongefundeerde sfeer van onzekerheid te creëren. Zelfs als Apple zijn verkoopdoelen verwezenlijkt en eind 2008 wereldwijd tien miljoen iPhones heeft verkocht, dan nog zal dit marktaandeel niet meer dan één procent zijn. Dit betekent dat de verhouding van een Symbian-toestel tot een iPhone 10:1 bedraagt. Tegen deze achtergrond moet men wel veel fantasie hebben om te denken dat de iPhone het ideale platform is voor malwaremakers. Naar onze mening wordt er, door te praten over een daadwerkelijk risico, op dit moment om politieke marketingredenen paniek gezaaid. Het is duidelijk dat het er bepaalde leveranciers van beveiligingsprogramma’s enkel om te doen is in een vroeg stadium deze nichemarkten te veroveren.

Drive-by infecties vanaf geïnfecteerde websites of door surfen op onbeveiligde WLAN’s blijven voor iPhone-gebruikers in theorie een risico. Maar dan nog is men ervan overtuigd dat er in de nabije toekomst geen sprake zal zijn van een enorme iPhone-virusgolf.

“De malwaresector zal ongetwijfeld de mogelijkheden van de iPhone aftasten. Zogenaamde ‘proof of concept’-virussen zijn zeer waarschijnlijk. Met deze testvirussen proberen malwaremakers aan te tonen dat het technisch mogelijk is iPhone-virussen te ontwikkelen. Om prestige redenen wil elke malwareprogrammeur natuurlijk de eerste zijn. Maar we kunnen iPhone-bezitters geruststellen. Bij ons bekende cijfers laten zien dat in de laatste twee jaar het aantal smartphonevirussen sterk is afgenomen. Dit jaar zijn er slechts 23 nieuwe kwaadaardige programma’s opgedoken: een daling van 70 procent ten opzichte van vorig jaar. Vanuit economisch oogpunt loont ontwikkeling en verspreiding van malware voor iPhones en Symbian gewoon de moeite niet”, aldus Ralf Benzmüller.

De vele bedieningssystemen, problemen om een kwaadaardige code te verspreiden en het ontbreken van een businessmodel voor cybermisdaad maken smartphones onaantrekkelijk voor criminelen. Om die reden is het twijfelachtig of er behoefte is aan speciale antivirusoplossingen voor Symbian, iPhone, etc.

Dalende tendens: aantal virussen voor smartphones - 2005: 145 - 2006: 73 - 2007 tot nu toe: 23 - 2007 inschatting totaal: 26

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies