LG camphones mogelijk uit de Nederlandse schappen

Vorig artikel Volgend artikel
1178803867LogoLGPhilps

Ron schrijft op Mobilecowboys: LG heeft er sinds een paar dagen een flink probleem bijgekregen dat, hoewel het voorlopig alleen op de relatieve kleine schaal van de Nederlandse markt speelt, wel wat weg heeft van de zaak tussen RIM en NTP over het schenden van patenten en octrooien.

Ik werd begin deze middag door Martijn van Portablegear getipt over de juridische problemen van LG.

De Koreaanse toestelmaker is namelijk enkele weken geleden al door een Haagse rechtbank veroordeeld wegens de schending van een octrooi op een bepaalde cameratelefoon technologie dat in het bezit van Philips is.

De mogelijkheid bestaat zelfs dat LG de betreffende camphones (Shine, Chocolate?!?) uit de winkels moet halen op straffe van een dwangsom van 10.000 Euro per verkocht toestel. De rechter heeft beide partijen wel eerst nog gesommeerd om gezamenlijk tot een oplossing te komen voordat de strafmaatregel van kracht zal worden.

Portablegear heeft de afgelopen dag de nodige telefoontjes gepleegd om de zaak helder te krijgen. Met dank aan Martijn hieronder zijn artikel:

De Haagse rechtbank heeft geoordeeld dat LG inbreuk maakt op een octrooi van Philips. Indien LG en Philips niet tot een overeenkomst kunnen komen moet LG mogelijk tijdelijk de verkoop van bepaalde telefoon staken.

De rechter sprak zich op 25 april uit over de zaak. Gisteren kreeg dit vonnis extra lading door een herstelvonnis.

Philips beschuldigde LG er van inbreuk te maken op het octrooi van Philips door cameratelefoons aan te bieden waarin dit octrooi toegepast. In onder andere Nederland, Oostenrijk, Italië en Zweden worden deze telefoons aangeboden. Om welke telefoons het gaat is niet bekend.

LG betwistte voor de rechter de inbreuk op het octrooi. Volgens de Aziatische elektronicafabrikant is het octrooi van Philips niet nieuw dan wel niet inventief. Daarnaast wijst LG op de deelname van Philips in een aantal internationale studiegroepen over de ontwikkeling van de JPEG-standaard. De deelnemers in deze studiegroepen verplichtten zich om relevante octrooien te melden. Bovendien moesten de deelnemers de bereidheid uitspreken om een redelijke, niet-discriminerende licentie te verlenen aan eenieder die de standaard wil toepassen. Indien Philips als actieve deelnemer heeft verzuimd het octrooi te melden, heeft Philips volgens LG zijn recht verspeeld om zich nog te beroepen op het octrooi. Philips bestrijdt echter deze actieve betrokkenheid.

De rechter is het deels met LG en deels met Philips eens en acht zich alleen voor de Nederlandse markt bevoegd. Volgens de rechter is een deel van het octrooi niet inventief, maar een deel ook wel. De rechter houdt daarom het octrooi gewijzigd in stand. Wel is de rechter van mening dat Philips geen recht van spreken meer heeft als het bedrijf actief heeft deelgenomen in de studiegroepen. Voor deze stelling is echter nog geen afdoende bewijs overgelegd door LG. LG krijgt van de rechter alsnog de kans dit te doen.

Het eindoordeel van de rechtbank is dat LG, totdat eventuele deelname van Philips aan de studiegroepen bewezen is, inbreuk maakt op het octrooi van Philips. LG dient de inbreuk te staken of een licentieovereenkomst met Philips over het gebruik van de technologie te sluiten. Indien LG het verbod van de rechter overtreedt zal LG een dwangsom van 10.000 euro per dag per product moeten betalen. Het verbod de inbreuk te staken loopt gedurende de procedure, maar uiterlijk tot 10 september, als het octrooi van Philips afloopt. De rechter houdt ook nog de mogelijkheid van een hoger beroep tijdens de procedure open.

Piter de Weerd van Klos Morel Vos & Schaap en schrijvend voor Boek9 wijst nog op het herstelvonnis van 9 mei. In dit vonnis bepaalt de rechtbank dat het verbod van 25 april direct uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard. Eenvoudig gezegd betekent dit dat vanaf 9 mei het verbod van de rechter ook daadwerkelijk van kracht is.

Hoewel de uitspraak vrijwel onopgemerkt is gebleven kan deze grote repercussies hebben. Mochten Philips en LG niet tot een overeenkomst komen voor het gebruik van de technologie dan dient LG de verkoop van de telefoons te staken totdat het octrooi afloopt op 10 september, of totdat LG de software van de telefoons zo aanpast dat er gebruik wordt gemaakt van een andere techniek. Mogelijk wordt LG alsnog in het gelijk gesteld als blijkt dat Philips deel heeft genomen aan de studiegroepen.

Volgens universitair docent Bakker van de Radboud Universiteit in Nijmegen dient LG wel in beginsel zelf op te draaien voor eventuele schade als ze uiteindelijk toch nog in het gelijk worden gesteld. De schade van het tijdelijk staken van de verkoop of de ontwikkeling van nieuwe software zal LG niet kunnen verhalen op Philips.

Femmy De Rijk, PR & Communications Manager, bij Philips zegt dat Philips blij is met de uitspraak omdat de rechter zowel de inbreuk bevestigde als het octrooi. Philips is nu in beraad over de vervolgstappen. Hierbij zijn alle opties nog mogelijk.

LG laat bij monde van PR-bureau Lammers van Toorenburg het volgende weten: "We can confirm that LG Electronics Benelux Sales B.V. has today (9 mei, redactie) received a judgment in relation to a patent owned by Royal Philips Electronics N.V. LG Electronics will ensure that it acts within the scope of this ruling and takes all necessary steps so that there is minimal disruption to customers and third parties. Due to pending litigation we are unable to elaborate further at this time."

In de markt zijn ook geen verhalen van retailers of e-tailers te horen die al leveringsproblemen hebben met LG producten.

Jeroen de Hooge

Jeroen is al meer dan 15 jaar betrokken bij Dutchcowboys. Begonnen als content creator, en inmiddels verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken...

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies