Ongehoord Nederland en Omroep ZWART hebben genoeg leden

Ongehoord Nederland en Omroep ZWART hebben genoeg leden

Commissariaat voor de Media

Vorig artikel Volgend artikel

De leden zijn geteld! Elf (aspirant-)omroepen hadden op 31 december 2020 voldoende leden en voldoen daarmee aan de eerste wettelijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor toetreding tot het omroepbestel of om in het omroepbestel te blijven. Dat blijkt uit de toetsing van de ledenbestanden en accountantsrapporten door het Commissariaat voor de Media.

Nieuw: Ongehoord Nederland en Omroep ZWART

Er zijn twee nieuwkomers, te weten Ongehoord Nederland en Omroep ZWART. Voor aspirant omroepen en voor omroepen met een voorlopige erkenning geldt een minimum van 50.000 leden. Voor de overige omroepen die al onderdeel uitmaken van het omroepbestel geldt een minimumeis van 100.000 leden.

Hoe tellen ze de leden?

Het Commissariaat heeft regelmatig met de (aspirant-)omroepen en hun accountants overleg gehad over het aanleveren van ledenbestanden en de criteria waaraan de bestanden moesten voldoen. Op basis van representatieve steekproeven en rapporten van de accountants van de omroepen heeft het Commissariaat getoetst of de (aspirant-)omroepen op 31 december 2020 ten minste 100.000 of 50.000 leden hadden die 16 jaar of ouder zijn, in Nederland woonachtig zijn en de jaarlijkse minimumcontributie van € 5,72 hebben betaald.

Procedure hoe nu verder?

Voordat de nieuwe omroepen op televisie mogen moet er nog wel wat gebeuren. Ze moeten om voor een erkenning in aanmerking te komen ook aan de overige wettelijke voorwaarden voldoen. De NPO, de Raad voor Cultuur en het Commissariaat geven ieder een eigen advies aan de minister over de ingediende erkenningsaanvragen. Vervolgens besluit de minister op basis van de verschillende adviezen vóór 1 augustus welke omroepen een erkenning en welke een voorlopige erkenning krijgen. Als de minister besluit geen erkenning aan een omroep te verlenen, kan daartegen bezwaar worden gemaakt en vervolgens beroep worden ingesteld.

[foto: Julian Schiemann on Unsplash]

Schermafbeelding 2021-03-31 om 10.39.19
Aantallen leden omroepen. Foto: Commissariaat voor de Media
Floyd Aanen

Floyd is journalist en al jarenlang als razende reporter werkzaam in de (landelijke) media. Daarnaast een passievolle podcastmaker en hij staat graag voor...