Media10.10.2013

TEDxAmsterdamED 2013: live verslag deel 1 [incl. video’s]


tedxamsterdamed-2013-live-verslag-deel-1.jpg
tedxamsterdamed-2013-live-verslag-deel-1.jpg

Vandaag is het dan eindeijk zo ver: de tweede editie van TEDxAmsterdamED en ik ben er trots op om er net zoals vorig jaar bij te mogen zijn en live verslag te kunnen doen voor DutchCowboys.

Host van vandaag is Drew Wackerling, die -behalve de 350 aanwezigen- ook de mensen die via livestream op de diverse locaties in Nederland (zoals De Balie) TEDxAmsterdamED volgen, welkom heette. Hierna kwam mede-oprichtster van TEDxAmsterdamED aan het woord met een persoonlijk verhaal over haar ervaring als docent en over het belang van verbonden zijn met je studenten.

nephtalei.jpg
nephtalei.jpg

Nephtalie Demei: “It can be a challange to to pursue excellence so start with finding your own talent, develop it and become very good at it, that way you can teach your students to do the same”.

En na een enthousiaste en interactieve warming up door Dance For Live was het tijd voor de eerste spreker:


Marcel van Herpen 

Meeste mensen zien kinderen met ADHD als probleemkinderen, maar kijk naar een bekend voorbeeld van een kind met ADHD, een kind wat iedereen kent: Pippi Langkous en ineens worden de positieve eigenschappen gezien. De reden dat kinderen niet goed functioneren zit voornamelijk in het systeem, het zit in externe factoren; met het kind zelf is niets mis, het past niet binnen de verwachtingen van de overheid, de scholen, de testsystemen.

“Our system disconnects”. Leraren mogen het systeem volgen en leerlingen uit het systeem halen wanneer ze er niet in kunnen functioneren, maar zouden leerlingen niet juist het systeem moeten bepalen? Niemand zou buitengesloten mogen worden. Connectedness is the answer. Volgens Marcel van Herpen is het eenvoudig: begin bij jezelf en neem verantwoordelijkheid over je eigen strategie. Kijk naar waar jij disconnect en stop ermee leerlingen, mensen buiten te sluiten. Er is moed voor nodig, maar het is meer dan nodig.

Anton Philips 

30% van de studenten wisselen van studie of stoppen ermee, 50% van de werknemers vinden hun werk niet leuk, dit kost miljarden. Hoe vaak komt het niet voor dat mensen in een werkomgeving zitten zonder te weten waar hun talenten liggen en wat ze eigenlijk leuk vinden? “What have you done to success and dit you like doing it”?

Anton Philips (81): “I felt like a square peg in a round hole” vond inspiratie bij Miller: System for Indentifying Motivated Abilities”. Kijken naar individuele verhalen, individuele potentie en individuele talenten. Every Person is Intrinsically Motivated. Uitgezocht moet worden waarvoor kinderen, studenten intrinsiek gemotiveerd voor zijn en wat hen drijft. Wanneer je een motivational pattern ontdenkt, kun je daarop aansluiten.  Excellence doesn mean being better than someone else, but being your full potential.

  

Pedro de Bruyckere 

Trust, vertrouwen is nodig om te kunnen leren. Een kind heeft vertrouwen nodig om te leren fietsen, en ouders hebben vertrouwen nodig om te geloven dat hun kind dit kan. Zo is er ook vertrouwen nodig in het schoolsysteem, maar ook in studenten. Een zesde deel van een schoolperiode gaat op aan testen. Testen is een controlemiddel om onzekerheid te overkomen. There are a lot of mechanosmes of distrust, but it is trust we need! Intentions are good. 

Remember what school means: leisure time/free time (ancient Greeks), free time to experiment, te learn, to fail. Competence, Compassion, Integrity is needed from schools, principles, teachers. De Bruyckere: “this is my plea for a motion of trust”!