De marketeer in 2013

Vorig artikel Volgend artikel
De marketeer in 2013

De marketeer gaat vol goede moed 2013 in, kiest voor een nieuwe koers en is online georiënteerd. Direct mail behoudt zijn plek in de marketingmix, maar minder sterk dan 2 jaar geleden. En de meeste marketeers vinden dat het bedrijfsleven verantwoordelijk is voor de privacy ten aanzien van de persoonsgegevens van de consument. 

Dat zijn een aantal resultaten uit de 'DM Barometer - Special: De marketeer in 2013' van DDMA, NIMA, OMG/Mailmedia en Tijdschrift voor Marketing. Deze special staat in het teken van de verwachtingen voor het vakgebied dialoogmarketing in 2013. Het thema is een vervolg op eerdere edities, namelijk de marketeer in 2010 en die in 2011, waardoor mogelijke trends en ontwikkelingen inzichtelijk worden gemaakt.

2013
Het onderzoek toont aan dat de marketeer vol goede moed het nieuwe jaar in gaat (82%). Maar liefst 51% investeert, 62% kiest voor een nieuwe koers, 54% gaat voor permission based, 48% zet in op maximaal dialoogmarketing, maar 80% is wel online georiënteerd.

En wat zijn volgens de marketeer de grootste kansen en bedreigingen voor het vakgebied dialoogmarketing in 2013? Op deze vraag zijn in het onderzoek zeer diverse antwoorden gegeven.

De meeste marketeers (17%) zien social media nog steeds als de grootste kans voor het vakgebied. Daarnaast krijgt het vakgebied in 2013, volgens de meeste marketeers (15%), het meest te stellen met de bezuinigingen ofwel gebrek aan budget. Toch denkt 69% van de marketeers dat de uitgaven aan dialoogmarketing in het Nederlands bedrijfsleven in 2013 hoger zullen uitvallen dan in 2012.

Data en dialoog
DDMA acht het van belang dat de kwaliteit van de data in orde is zodat op een juiste manier de dialoog met de klant kan worden aangegaan. 64% van de marketeers vindt de datakwaliteit binnen zijn organisatie van voldoende niveau. 24% vindt de datakwaliteit echter onvoldoende. De voornaamste marketingdoeleinden waar de marketeers actief data voor inzetten of gebruiken, zijn:

1. Inspelen op klantbehoefte / klantenkennis - 68%
2. Doelgroep segmentatie - 64%
3. Conversie / verkoop - 64%
4. 1-op-1 communicatie - 62%

Privacy
De meeste marketeers vinden dat het bedrijfsleven verantwoordelijk is voor de privacy ten aanzien van de persoonsgegevens van de consument. Dit is zowel in 2010 als in 2013 het geval (resp. 44% en 43%). Circa één derde van de marketeers stelt dat deze verantwoorde-lijkheid bij de overheid ligt (resp. 35% en 30%). De kleinste groep vindt dat de consument zelf de verantwoordelijkheid draagt. Wel is deze groep in percentage gestegen; van 21% in 2010 naar 27% in 2013. Overigens vindt 78% van de marketeers dat de politiek zich drukker maakt om het beschermen van persoonsgegevens dan de burger zelf (71% in 2010).

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies