Marketing31.01.2012

Marketeers zijn kritisch over toekomst van telemarketing


marketeers-zijn-kritisch-over-toekomst-v.jpg
marketeers-zijn-kritisch-over-toekomst-v.jpg

Bijna 90% van de marketeers geeft aan dat er verandering nodig is om ervoor te zorgen dat telemarketing kan blijven bestaan. De invoering van het Bel-me-niet Register heeft echter bij minder dan de helft van de organisaties een impact gehad op de contactstrategie. 71% verwacht wel dat prospecting via telemarketing verder zal afnemen vanwege inschrijvingen in het BMNR. ‘Organisaties dienen zich meer te richten op inbound telemarketing‘, zo zegt 74% van de marketeers. Dit zijn enkele resultaten uit de DM Barometer ‘Special – Telemarketing’ van DDMA, NIMA, OMG/Mailmedia en Tijdschrift voor Marketing.

De maatschappij heeft een kritische blik op telemarketing. Aan de marketeer is gevraagd of er iets zou moeten veranderen om ervoor te zorgen dat telemarketing in de toekomst kan blijven bestaan. 88% van de marketeers geeft aan dat er inderdaad verandering nodig is. De meest genoemde reactie is dat er een betere kwaliteit van de gesprekken en het niveau van call-agents moet komen. Een minder agressieve verkoop achten de marketeers van groot belang om de irritatie bij de consument te verminderen. Call-agents dienen zich te houden aan een bepaalde werkwijze met gedegen kennis. 54% van de marketeers vindt bijvoorbeeld dat de huidige beloningsstructuur voor call-agents een obstakel vormt voor kwalitatieve gesprekken.

Daarnaast vindt een aantal marketeers dat een focus op inbound nodig is. Het belang van customer care bij bedrijven komt hierbij naar voren. Met de stelling ‘Organisaties dienen zich meer te richten op inbound telemarketing‘ is 74% van de marketeers het eens. Daarnaast vindt 1 op de 10 marketeers dat het niet meer de tijden zijn van koud bellen. Anonimiteit en bescherming van de privacy spelen een steeds belangrijkere rol in de maatschappij.

Invloed Bel-me-niet Register
Op 1 oktober 2009 is het Bel-me-niet Register (BMNR) ingevoerd. Het register had in eind vorig jaar ruim 4 miljoen inschrijvingen (excl. het oude Infofilter) en iedere week groeit het register met zo’n 15.000 tot 20.000 registraties. Heeft de invoering van het BMNR ook invloed gehad op de contractstrategie van organisaties richting klanten en prospects?

Dit blijkt bij minder dan de helft van de organisaties het geval te zijn. Bij een kwart van de organisaties (26%) heeft het BMNR een verschuiving doen plaatsvinden naar andere kanalen bij de contact-strategie richting bestaande klanten/donateurs. In het geval van prospects heeft de invoering van het BMNR meer invloed gehad (48% van de organisaties). 71% van de marketeers verwacht dan ook dat prospecting via telemarketing in de toekomst zal verder afnemen vanwege inschrijvingen in het BMNR. Overigens vindt 54% van de marketeers dat de kwaliteit van telemarketing is verbeterd door invoering van het BMNR.

Dit zijn enkele resultaten uit de DM Barometer ‘Special – Telemarketing’. Het hele onderzoek is hier [PDF] te downloaden.