Marketing02.12.2010

EMP2010: Privacy bij Perfomance Based Marketing


emp2010-privacy-bij-perfomance-based-mar.jpg
emp2010-privacy-bij-perfomance-based-mar.jpg

Roel van Rijswijk van Deloitte ging in op de privacy-wetgeving waarover tegenwoordig veel wordt gesproken en gespeculeerd. De hamvraag was: “Privacy: het einde van performance based advertising zoals we het nu kennen?”. Uiteindelijk bleef de titel vooral een lokkertje en valt het uiteindelijk ‘wel mee’.

De risico’s van (online) marketing worden steeds groter en steeds ingewikkelder en waarom wordt de online markt zo aangepakt:

  • Het is nieuw;
  • Eenvoudig verzamelen en distribueren;
  • Beschikken over bepaalde informatie geeft “POWER”;
  • “What’s on the web, stays on the web”.
Volgens Van Rijswijk ligt de verantwoordelijkheid van privacy vooral bij de bedrijven door de gebruikers in bescherming te nemen tegen zichzelf. Men weet het niet of denkt niets te verbergen te hebben.
3 belangrijke principes voor het verzamelen van tot de persoon herleidbare informatie:
  • Leg duidelijk uit waarvoor de informatie gebruikt wordt;
  • Verzamel alleen de benodigde gegevens en gebruik deze alleen wanneer het écht nodig is;
  • Beveilig de informatie en bewaar het zolang het nodig is.
De vraag is echter hoe reguleerbaar is de digitale wereld. Velen zeggen dat het onmogelijk is, maar anderen zeggen dat het voordeel van digitaal juist is, dat het programmeerbaar en daarmee reguleerbaar is. Deze discussie zal nog lang niet beslecht zijn.

Belangrijke wijzigingen in de Telecommunicatiewet:
  • Meldplicht voor inbreuken i.v.m. persoonsgegevens en meldplicht voor veilligheidsinbreuken en het verlies van integriteit;
  • Voor het plaatsen van een cookie moet vooraf toestemming aan de eindgebruiker worden gevraagd (opt-in).
Vooral deze laatste wijziging is het grootste probleem en er ontstond direct een discussie waardoor op dit moment de manier van implementatie van de nieuwe wetgeving nog niet duidelijk is. Van Rijswijk verwacht dat de uiteindelijke invulling beperkte impact zal hebben voor de advertising wereld, maar uiteraard is dat slechts zijn ‘gut feeling’. Het is echter uitermate belangrijk dat de advertising industrie zich laat gelden en meedenkt in deze materie om de impact te beperken.
In elk geval is het kalf voorlopig nog niet verdronken. The Story Continues…

Jeffrey Bleijendaal

Jeffrey Bleijendaal is Manager Digital Advertising bij Ematters BV. Jeffrey is vanaf 2005 actief met Zoekmachine Marketing en heeft vanaf die tijd vele honderden campagnes geoptimaliseerd, miljoenen bezoekers gegenereerd en duizenden conversies gerealiseerd voor zijn klanten. Jeffrey is daarnaast voorzitter van de DDMA Search Commissie, enthousiast blogger op Dutch Cowboys en Top Contributor op het officiële Google AdWords Helpforum. Naast SEA is Jeffrey zeer actief met en gecertificeerd voor Google Analytics en de DoubleClick Online Marketing stack.