Komt er nieuwe Europese Privacywetgeving aan?

Vorig artikel Volgend artikel

Eurocommissaris Viviane Reding wil de Europese Data Protectie Richtlijn herzien. Deze Richtlijn is de ‘moeder’ van alle privacywetten in Europa. Van oudsher is het uitgangspunt privacybescherming enerzijds en vrij verkeer van data anderzijds. In Europa lijkt de balans een beetje zoek en voert de privacybescherming de boventoon. Zo pleitte de Raad van Europa al voor een opt-in voor alle dialoogmarketing en verplichtte de Europese commissie een opt-in voor cookies.

Europese Marketing Verenigingen doen daarom een dringende oproep aan Reding om tot een gebalanceerde Richtlijn te komen. De Europese DM Koepel FEDMA (waar ook de DDMA uit Nederland bij is aangesloten) roept op tot een evenwichtige richtlijn. De FEDMA geeft in haar oproep, acht volgens haar belangrijke kernboodschappen mee:

1. De Richtlijn is niet exclusief het domein van de consumentenbescherming. Er dient een balans te zijn tussen het privacybelang van de consument en het economische belang van organisaties bij vrij verkeer van data
2. Vrij verkeer van data is cruciaal voor de economische groei, het ontstaan van nieuwe markten, innovatie en werkgelegenheid
3. Vrij verkeer van data is cruciaal voor de Europese digitale agenda, die onder meer grensoverschrijdende handel een impuls wil geven
4. De Richtlijn moet technologieneutraal zijn om toekomstbestendig te zijn
5. De Richtlijn moet streng gehandhaafd worden door nationale toezichthouders
6. De nationale toezichthouders moeten een actieve rol spelen in de voorlichting over de herziene Richtlijn
7. De Richtlijn moet uitgaan van het ‘country of origin’ principe. Waarbij bij grensoverschrijdend verkeer van goederen, diensten en data het recht van het thuisland van de aanbieder leidend is
8. Houd rekening met alle (industrie) stakeholders als SME’s, multinationals, lokale ondernemers, start-ups en volwassen marktpartijen


Controle bij consument
EU Commissaris Vivian Redding (justitie en mensenrechten) wil de EU Richtlijn Privacy herzien om deze beter tegemoet te laten komen aan nieuwe technieken. Haar uitspraken geven inzicht in haar visie: “Europeans must have the right to control how their personal information is used. We cannot give up this basic principle, and have all our exchanges monitored, surveyed and stored, in exchange for a promise of ‘more relevant’ advertising.”

Toestemming vs Transparantie
De huidige Privacy Richtlijn stamt uit 1995 en is de basis voor de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uitgangspunt van deze wet is dat organisaties persoonsgegevens mogen verwerken voor marketingdoeleinden, mits zij hier transparant over zijn. Die transparantie vertaalt zich praktisch in een helder privacy statement, een melding bij de toezichthouder en het bieden van het Recht van Verzet.

Bron: DDMA nieuwsbrief november

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies